Proizvodnja industrijskog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Manda Antunović

Suradnici

dr.sc. Ivana Varga

<h3>Ocjenjivanje i vrednovanje</h3>

Naziv modula: Proizvodnja industrijskog bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Manda Antunović
Šifra modula (nastavnički portal): 147266
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,4 10
Pohađanje vježbi 10 0,4 5
Pohađanje seminara 5 0,2 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Ispitni rokovi