Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Bilinogojstvo » 3. godina » Integralni projekti u biljnoj proizvodnji

Integralni projekti u biljnoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s praktičnim primjerima iz različitih produkcijskih sustava uz pomoć kojih se rješavaju lokalni problemi biljne proizvodnje (agronomski, ekonomski, tehnološki i ekološki), posebno strategija i menagment gnojidbe s naglaskom na vezu stočarstva i ratarstva, zaštitu i uređenje tla (konzervacija tla, zaštita od erozije, zaštita voda, zaštita krajobraza) te zaštitu usjeva i planiranje proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. razlikovati tradicionalne i suvremene metode tehnologije proizvodnje hrane
 2. usporediti suvremenu s tradicionalnom poljoprivrednom proizvodnjom
 3. predvidjeti učinak agrotehnike na okoliš i promjenu agroekosustava
 4. procjeniti utjecaj agrotehnologije na poljoprivrednu proizvodnju
 5. analizirati proizvodni ciklus od primarne produkcije do gotovog proizvoda
 6. koristiti GIS alate u funkciji analize i planiranja poljoprivredne proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Integralni projekti u biljnoj proizvodnji
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 41345
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik)
 2. Lichtfouse, E., Navarrete, M., Debaeke, P., Véronique, S., Alberola, C (2009): Sustainable Agriculture, Springer eBooks
 3. Adel El Titi (2010): Soil Tillage in Agroecosystems, CRC Press
 4. Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press
 5. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek

Izborna literatura

 1. Kompjutorski programi Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla
 2. podatci i informacije s internet

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Konvencionalna, ekološka i održiva poljoprivredna proizvodnja Lichtfouse, E., Navarrete, M., Debaeke, P., Véronique, S., Alberola, C (2009): Sustainable Agriculture, Springer eBooks Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1,2
2. Tradicionalne i suvremene metode tehnologije proizvodnje hrane Lichtfouse, E., Navarrete, M., Debaeke, P., Véronique, S., Alberola, C (2009): Sustainable Agriculture, Springer eBooks Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1,2
3. Agrarna ekologija Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press 1-5
4. Učinak agrotehnike na okoliš Adel El Titi (2010): Soil Tillage in Agroecosystems, CRC Press 3
5. Utjecaj agrotehnike na promjenu poljoprivrednih i prirodnih sustava Adel El Titi (2010): Soil Tillage in Agroecosystems, CRC Press 3
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,5
Utjecaj obrade tla na poljoprivrednu proizvodnju Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press 1-5
7. Utjecaj sjetve i izbora usjeva na poljoprivrednu proizvodnju Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press 4
8. Utjecaj gnojidbe, navodnjavanja,mehanizacije i dr. na poljoprivrednu proizvodnju Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press 4
9. Međusobna povezanost poljoprivredne proizvodnje Stephen R. Gliessman (1998): Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture, CRC Press 4
10. Drugi parcijalni ispit  
Tehnološki i ekonomski uvjeti biljne i animalne proizvodnje  
11. Planiranje i analiza proizvodnog ciklusa 5
12. Tradicionalni, ekološki i visokoinputni sustavi proizvodnje 4,5
13. Interpretacijske baze Kompjutorski programi Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla 4
14. GIS u funkciji analize i planiranja poljoprivredne proizvodnje Kompjutorski programi Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla Jurišić M., Plaščak I. (2009). Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek 6
15. Četvrti parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x