Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Ciljevi predmeta

Polaznike preddiplomskog studija upoznati s osnovama oplemenjivanja bilja te s temeljima proizvodnje sjemena i sadnog materijala.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost oplemenjivanja bilja i sjemenarstva za poljoprivrednu proizvodnju i osiguravanje dovoljnih količina hrane
 2. Opisati osnovne korake i karakteristike oplemenjivačkog procesa
 3. Izabrati metode oplemenjivanja primjerene biljnoj vrsti
 4. Opisati biotehnološke koje se primjenjuju u oplemenjivanju bilja
 5. Opisati morfološke, fiziološke i anatomske karakteristike sjemena
 6. Razlikovati osnovne kategorije sjemena, tipove kultivara i metodologije aprobacije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove oplemenjivanja i sjemenarstvo
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Sonja Vila
Šifra modula (nastavnički portal): 95756
Preddiplomski stručni studij Poljoprivrede: smjer Ratarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja. Udžbenik. Sveucilište u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu. (udžbenik)
 2. Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo ratarskih kultura. Skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta)
 3. Milošević, M., Kobiljski, B. (2011): Semenarstvo I-III. Monografija. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad.
 4. Kozumplik, V., Pejić, I. (2012): Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Martinčić, J., Marić, S. (1996): Oplemenjivanje bilja. Vježbovnik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (skripta)

Izborna literatura

 1. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Udžbenik. Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 2. Ujević, A. (1988): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena. Zagreb.
 3. Skender, Ana, Knežević, Mira, Đurkić, Marija, Martinčić, J., Guberac, V., Kristek, A., Stjepanović, M., Bukvić, Gordana, Matotan, Z., Šilješ, I., Ivezić, Marija, Raspudić, Emilija, Horvat, D., Jurković, Draženka, Kalinović, Irma i Šamota, D. (1998): Sjemenje i plodovi poljoprivrednih kultura i korova na području Hrvatske. Udžbenik. Sveučilište u Osijeku, Osijek.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj oplemenjivanja bilja za poljoprivrednu proizvodnju. Povjesni razvoj oplemenjivanja bilja i procesi koji su na njega utjecali. Osnovne karakteristike i koraci oplemenjivanja bilja. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 15-20. Kozumplik i Pejić, Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, str. 19-29. 1,2
2. Genetska varijabilnost u oplemenjivanju bilja. Metodologija hibridizacije. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 20-22;54-62. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja. Vježbovnik, str. 9-34. 1,2
3. Metode oplemenjivanja samooplodnog bilja. Primjer kulture – pšenica. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 66-78. Kozumplik i Pejić, Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, str. 43-56. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja. Vježbovnik, str. 37-41. 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Metode oplemenjivanja stranooplodnog bilja. Primjer kulture – kukuruz. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 78-90; 207-237. Kozumplik i Pejić, Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, str. 56-68. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja. Vježbovnik, str. 49-52. 3
5. Rekurentna selekcija. Oplemenjivanje na stresne uvjete okoline. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 64-66; 104-108. 2,3
6. Broj kromosoma sa stajališta oplemenjivanja bilja. Mutacije u oplemenjivanju bilja. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 51-54; 93-96. 4
7. Biotehnologija u oplemenjivanju bilja. Primjeri kultura – kukuruz i soja. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja, str. 96-102; 207-237; 287-309. Kozumplik i Pejić, Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, str. 103-109. 4
8. Drugi parcijalni ispit 2,3,4
Uvod u osnove sjemenarstva, važnost sjemenarstva za poljoprivrednu proizvodnju i dovoljnu proizvodnju hrane. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo I, str. 10-17. 1
9. Anatomija, fiziologija, morfologija i ekologija sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 4-10. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 116-131. 5
10. Osnove generativne i vegetativne reprodukcije kod ratarskih, industrijskih i krmnih vrsta. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 1-5. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja str.26-30. 5
11. Analize kvalitete sjemenske robe, kemijski sastav sjemena, dormantnost i mobilizacija hranjivih tvari sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 28-47. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 207-261. 5
12. Intenzivna tehnologija u sjemenskoj proizvodnji. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 48-58. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 131-168. 6
13. Kategorije sjemena, tipovi kultivara. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja str.102-104. 6
14. Aprobacija i zakonski normativi u prometu sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 63-72 6
15. Treći parcijalni ispit 1,5,6

Ispitni rokovi

9.11.2016.

18.1.2017.

8.2.2017.

22.2.2017.

19.4.2017.

17.5.2017.

28.6.2017.

12.7.2017.

6.9.2017.

27.9.2017.

Svi ispiti održavaju se u 9 sati i uvijek srijedom.