Proizvodnja krmnog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Proizvodnja krmnog bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Gordana Bukvić
Šifra modula (nastavnički portal): 161018
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,6 10
Pohađanje vježbi 20 0,8 5
Pohađanje seminara 15 0,6 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100
         

Ispitni rokovi