Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Bilinogojstvo » 3. godina » Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda

Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Suradnici

dr.sc. Pavo Lucić
izv.prof.dr.sc. Anita Liška

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s principima pravilnog čuvanja uskladištenih ratarskih proizvoda i osnovama njihove prerade u finalne proizvode.

Očekivani ishodi učenja za predmet

 1. Objasniti čimbenike koji utječu na životnu sposobnost uskladištenih proizvoda
 2. Identificirati fiziološke procese tijekom skladištenja poljoprivrednih proizvoda
 3. Objasniti fizikalna svojstva zrnene mase tijekom skladištenja
 4. Grupirati skladišne štetnike prema štetama koje čine na uskladištenim proizvodima
 5. Predložiti vrste i tipove skladišta za pojedine poljoprivredne proizvode
 6. Razlikovati načine skladištenja žitarica, uljanog bilja, korjenastog i gomoljastog bilja, inustrijske i sjemenske šećerne repe, predivog bilja, duhana i hmelja
 7. Objasniti tehnologije prerade žitarica; uljarica, šećerne repe te postupke dobivanje škroba, alkohola i piva

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda
Koordinator modula: Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
Šifra modula (nastavnički portal): 161020
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 2,2 10
Pohađanje vježbi 10 0,4 5
Pohađanje seminara 10 0,4 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 4 0,96 40
Završni ispit Pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kalinović, I. (1997): Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet,Osijek: Str:1-129.
 2. Ritz, J. (1988): Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda. II izdanje. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb:Str:1-231.
 3. Rozman, V., Liška, A.: Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik za vježbe (web izdanje)
 4. Rozman, V. 2010. Prepoznavanje insekata u skladištima prema nastalim štetama. Zbornik predavanje DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i osobe u nadzoru – Cjelovito (integralno) sauzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika, Zagreb, 20. 05; 1. I 17. 06. 2010. Urednik: Javorka Korunić. Stranice: 63-88. ISBN: 978-953-7247-13-3.
 5. Skladistenje ratarskih proizvoda -prirucnik za vjezbe

Izborna literatura

 1. Korunić,Z. (1990): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, biologija, ekologija i suzbijanje. Gospodarski list, Zagreb:starnice: 1-220. (knjiga)
 2. Ritz, J. 1989: Uskladištenje krumpira.Zagreb:stranice: 1-50. (knjiga)
 3. Svern, D.: 1972: Industrijski proizvodi bilja i masti po Baileyu (prijevod). Zagreb: stranice:1-200. (knjiga)
 4. Marić, V., Nadvornik, Z. (1995): Pivo tekuća hrana. «Prosvjeta»,Bjelovar. Stranice:1-227. (knjiga)
 5. Tadejević, V, Jakovlić, V. (1976): Poznavanje robe s osnovama tehnologije i nauke o ishrani.Školska knjiga,Zagreb. stranice:1-705. (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Zadaci skladištenja, skladištenje s obzirom na svrhu čuvanja, čimbenici za životnu sposobnost uskladištenih proizvoda. Apsolutna i relativna vlaga zraka, skladišna vlaga zrna, kritična vlaga zrna, ravnotežna vlažnost. Ritz, Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda. (odabrana poglavlja). Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). 1
2. Pogodne i kritične temperature, temperaturna provodljivost zrnene mase, toplinska provodljivost zrnene mase. Fiziološka svojstva za vrijeme i poslije žetve, te tijekom skladištenja,. Fiziološka i tehnološka zrelost, posliježetveno dozrijevanje. Ritz, Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda. (odabrana poglavlja). Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). 1,2
3. Disanje zrna : aerobno disanje, anaerobno disanje, intenzitet disanja, koeficijent disanja. Samozagrijavanje zrnene mase: periodi, oblici, mjestimično, slojevito: donje vodoravno, gornje vodoravno, okomito, potpuno. Proklijavanje zrnene mase. Ritz, Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda. (odabrana poglavlja). Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). 2
Kolokvij iz vježbi 1
4. Fizkalna svojstva zrnatih proizvoda : sipkost, raslojavanje, poroznost, sorpcijska svojstva, mehanička oštećenja, fizikalna svojstva ostalih ratarskih proizvoda, primjese-količine i vrste, skladišni štetnici. Ritz, Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda. (odabrana poglavlja). Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). Rozman, Prepoznavanje insekata u skladištima prema nastalim štetama. Zbornik predavanje DDD Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i osobe u nadzoru – Cjelovito (integralno) sauzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika, Stranice: 63-88. Korunić, Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, biologija, ekologija i suzbijanje. (odabrana poglavlja) 3,4
5. Prvi pacijalni ispit 1,2,3,4
Načini skladištenja zrnatih proizvoda. Pomoćne metode kod skladštenja zrnatih proizvoda, Vrste i tipove skladišta prema vrsti proizvoda i načinu izgradnje. Podna skladišta. Koševi za kukuruz. Silosi. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). 5
Seminarski rad 5
6. Skladištenje pšenice.Čuvanje kukuruza u klipu. Čuvanje kukuruza u zrnu. Čuvanje sjemenskog kukuruza. Vrste i tipovi skladišta za uljano bilje. Skladištenje suncokreta. Skladištenje uljane repice. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). 6
7. Čuvanje sjemena korjenastog bilja. Čuvanje industrijskog korjena šećerne repe na polju. Čuvanje industrijskog korjena šećerne repe na otkupnim stanicama. Čuvanje industrijskog korjena šećerne repe u krugu šećerane. Skladištenje sjemenske šećerne repe (sjemenjače, presadnice). Skladištenje krumpira. Vrste i tipovi skladišta za krumpir. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Rozman i Liška, Skladištenje ratarskih proizvoda – priručnik odabrana poglavlja). Ritz, Uskladištenje krumpira. (odabrana poglavlja) 6
8. Drugi parcijalni ispit 5,6
Tehnologije ratarskih proizvoda. Mlinarstvo. Tehnologije prerade žitarica: dobivanje brašna iz krušarica, vrste i tipovi brašna. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Tadejević i Jakovlić, Poznavanje robe s osnovama tehnologije i nauke o ishrani (odabrana poglavlja). 7
9. Ekstraktivne industrije: Tehnološki procesi dobivanja biljnih ulja: suncokretovo, repičino, sojino, kukuruzno, maslinovo, laneno, ricinusovo ulje. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Svern, Industrijski proizvodi bilja i masti po Baileyu (odabrana poglavlja) 7
10. Tehnologije dobivanja škroba iz krumpira, pšenice, kukuruza, riže. Tehnologija dobivanja dekstrina. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). 7
11. Tehnologija dobivanja škrobnog šećera i sirupa. Tehnologije dobivanja šećera iz šećerne repe. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). 7
12. Industrija vrenja. Kvasci kao uzrocnici vrenja. Sirovine za dobivanje alkohola. Tehnologija dobivanja alkohola. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). 7
13. Sirovine za dobivanje piva. Dobivanje slada. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). 7
14. Tehnologija dobivanja piva. Kalinović, Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda. Interna skripta (odabrana poglavlja). Marić, Pivo tekuća hrana. (odabrana poglavlja). 7
15. Treći parcijalni ispit 7

Ispitni rokovi

Ispitni rok Datum: Vrijeme:
IZVANREDNI ISPITNI ROK 25. studeni 2016. u 10 h
IZVANREDNI ISPITNI ROK 20. siječanj 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 03. veljače 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 24. veljače 2017. u 10 h
IZVANREDNI ISPITNI ROK 21. travanj 2017. u 10 h
IZVANREDNI ISPITNI ROK 19. svibanj 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 23. lipanj 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 07. srpanj 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 08. rujan 2017. u 10 h
REDOVNI ISPITNI ROK 22. rujan 2017. u 10 h