Zaštita ratarskih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

Prof.dr.sc. Renata Baličević
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s principima zaštite bilja u ratarstvu.

Ishodi učenja

 1. Opisati biologiju i ekologiju štetnika u ratarstvu, simptome napada i načine uzimanja uzoraka
 2. Opisati bolesti lista, korijena i stabljike (vlati), bolesti reproduktivnih organa, bolesti koje se prenose sjemenom
 3. Opisati kompeticiju između korova i usjeva u ovisnosti od korovnih vrsta, broja i mase korovnih populacija te vremena njihova pojavljivanja
 4. Odabrir pesticida po kulturama i štetnicima, vrijeme i način primjene, karence

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Zaštita ratarskih kultura
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Šifra modula (nastavnički portal): 41341
Preddiplomski sveučilišni studij/smjer izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 62 2,07 15
Pohađanje vježbi 13 0,43 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec
 3. Hulina, N. (1998): Korovi. Školska knjiga, Zagreb
 4. Jovičević, B., Milošević, M. (1990.): Bolesti semena. Dnevnik, Novi Sad
 5. Hanf, M. (1983): The Arable Weeds of Europe. BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen.
 6. Kovačević, J. (1976): Korovi u poljoprivredi. Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 7. Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi)

Izborna literatura

 1. Skender, A. i sur. (1998): Sjemenje i plodovi poljoprivrednih kultura i korova na području Hrvatske. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 224.
 2. Wallwork, H. (1996.): Cereal Root and Crown Diseases
 3. Roelfs, A.P., Singh, R.P., Saari, E.E. (1992.): Rust Diseases of Wheat: Concepts and Methods of Disease Management.CIMMYT, Mexico
 4. Landolt, E. (1977): Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zürich, 64. Heft.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
2. Biologija i ekologija štetnika u ratarstvu, simptomi napada, metodologija uzimanja uzoraka. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski, Poljoprivredna entomologija (odabrana poglavlja) 1
3. parcijalni ispit 1
4. Bolesti lista, korijena i stabljike (vlati), bolesti reproduktivnih organa, bolesti koje se prenose sjemenom. Jovičević, Bolesti semena 2
5. parcijalni ispit 2
6. Važnost proučavanja korova u poljoprivredi. Hulina, Korovi (odabrana poglavlja) 3
7. Biologija i ekologija najčešćih korovnih vrsta u ratarskim kulturama. Hanf, M. (1983): The Arable Weeds of Europe (odabrana poglavlja) 3
8. Kompeticija između korova i usjeva u ovisnosti od korovnih vrsta, broja i mase korovnih populacija te vremena njihova pojavljivanja. Kovačević, Korovi u poljoprivredi (odabrana poglavlja) 3
9. Izbor pesticida po kulturama i štetnicima, vrijeme i način primjene, karence., Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 4
10. parcijalni ispit 3-4
11. Prezentacije seminarskih radova 1,3
12. završni usmeni ispit 1-4

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.