Agroklimatologija s osnovama fizike

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Danijel Jug

Suradnici

doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnika s osnovama fizike, osnovnim meteorološkim elementima, njihovim mjerenjem i utjecajem na biljnu proizvodnju.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati, definirati i opisati najvažnije fizikalne pojave, stanja i zakonitosti, koji direktno ili indirektno utječu na pojavu meteoroloških i klimatoloških elemenata.
 2. Prepoznati i opisati najvažnije meteorološke elemente i objasniti njihov utjecaj na biljke i životinje.
 3. Predložiti i izabrati najbolja rješenja za mijenjanje i prilagodbu meteo uvjeta u okolišu biljaka i životinja.
 4. Opisati važnost agroklimatskih pokazatelja u poljoprivrednoj proizvodnji.
 5. Opisati i izračunati najvažnije agroklimatske pokazatelje i indekse koji se koriste u biljnoj proizvodnji.
 6. Izračunati sume aktivnih i efektivnih temperature, GDU, CHU, te izraditi klimadijagrame.
 7. Primijeniti analizu meteoroloških podataka u cilju kreiranja znanstvenih i stručnih izvještaja
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz agroklimatologije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Pohađanje vježbi 0,6 10%
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
seminarski rad 1,8 80% 0%
pismeni ispit 1,8 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik.
 3. Tečić A. (2003): Vodič za samostalno učenje 1- Fizika, Mehanika, Profil international, Zagreb.
 4. Tečić A. (2002): Vodič za samostalno učenje 2- Fizika- Toplina i elektromagnetizam, Profil international, Zagreb.
 5. Tečić A. (2003): Vodič za samostalno učenje 3 - Fizika – Sudari, rotacija, titranje, valovi, optika, Profil international, Zagreb.
 6. Uvod u vjezbe iz agroklimatologije - vježbe
 7. Svjetlost - vježbe
 8. Temperatura - vježbe
 9. Oborine - vježbe
 10. Voda u tlu i zraku - vježbe
 11. Tlak zraka i vjetar - vježbe
 12. Instrumenti i mjerenja - vježbe
 13. Uvod
 14. Atmosfera
 15. Suncevo i Zemljino zracenje
 16. Toplina i temperatura
 17. Ovisnost metabolizma o atmosferskim utjecajima
 18. Voda
 19. Oblaci i oborine
 20. Gibanje zraka
 21. Meteoroloski izvjestaji i prognoze u poljoprivredi
 22. Reljef i fitoklima
 23. Mijenjanje meteo uvjeta u okolisu bilja
 24. Klimatske podjele
 25. Konverzijske_tablice
 26. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/

Izborna literatura

 1. Penzar B. i sur. (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Penzar, I., Penzar B. (1989): Agroklimatologija, Školska knjiga, Zagreb.
 3. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Atmosfera Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. Tečić A. (2003): Vodič za samostalno učenje 1- Fizika, Mehanika, Profil international, Zagreb. 1,2
2. Atmosfera Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. Tečić A. (2003): Vodič za samostalno učenje 1- Fizika, Mehanika, Profil international, Zagreb. 1,2
3. Sunčevo i Zemljino zračenje Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. Tečić A. ( 2003): Vodič za samostalno učenje 3- Fizika – Sudari, rotacija, titranje, valovi, optika, Profil international, Zagreb. 1,2
4 Toplina i temperatura Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Tečić A. (2002): Vodič za samostalno učenje 2- Fizika- Toplina i elektromagnetizam, Profil international, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 1,2
5. Prvi parcijalni ispit 1,2
Toplina i temperatura Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Tečić A. (2002): Vodič za samostalno učenje 2- Fizika- Toplina i elektromagnetizam, Profil international, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 1,2
6. Ovisnost metabolizma o atmosferskim utjecajima Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 2,3
7. Voda Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 2
8. Oblaci i oborine Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. Tečić A. ( 2003): Vodič za samostalno učenje 3- Fizika – Sudari, rotacija, titranje, valovi, optika, Profil international, Zagreb. 1,2,4
9. Gibanje zraka Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Tečić A. (2003): Vodič za samostalno učenje- Fizika 3 – Sudari, rotacija, titranje, valovi, optika, Profil international, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 1,2,4
10. Drugi parcijalni ispit 1,2,3,4
Meteorološki izvještaji i prognoze u poljoprivredi Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 5,6,7
11. Klimatske podjele Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 1,2
12. Reljef i fitoklima Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 2,4
13. Mijenjanje meteo uvjeta u okolišu biljaka Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik. 3
14. Treći parcijalni ispit 1,2,3,4,5,6,7
15. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

Datum Ispitni rok Dan Vrijeme Usmeni Pismeni
20. 09. 2016. dekanski utorak 900 x x
15. 11. 2016. izvanredni utorak 900 x x
17. 01. 2017. izvanredni utorak 900 x x
07. 02. 2017. redovni utorak 900 x x
21. 02. 2017. redovni utorak 900 x x
11. 04. 2017. izvanredni utorak 900 x x
16. 05. 2017. izvanredni utorak 900 x x
27. 06. 2017. redovni utorak 900 x x
11. 07. 2017. redovni utorak 900 x x
05. 09. 2017. redovni utorak 900 x x
19. 09. 2017. redovni utorak 900 x x