Poljoprivredne melioracije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić

Suradnici

doc.dr.sc. Monika Marković

Ciljevi predmeta

Naučiti studente što su to poljoprivredne melioracije, čime se bave kod uređenja poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog prostora, te koje su osnovne agrotehničke i hidrotehničke mjere primijenjene u praksi.

Ishodi učenja

 1. Izračunavati preračunavati mjerne jedinice i zadatke primjenjene u poljoprivredi
 2. Objasniti problematiku neuređenog vodo zračnog režima u poljoprivrednim tlima
 3. Navesti posljedice suvišne vode i nedostatka vode u poljoprivredi
 4. Objasniti funkcionalnost odvodnje i navodnjavanja
 5. Nabrojiti i definirati načine odovdnje i navodnjavanja
 6. Izabrati i predložiti načine odvodnje i navodnjavanja
 7. Odrediti elemente navodnjavanja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 10%
Pohađanje vježbi 1,0 15%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,8 15%
Seminarski rad - -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja 2,2 - 60% 0%
Pismeni ispit - 2,2 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik)
 2. Madjar, S., Šoštarić, J., (2009): Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Sveučilište J. J. Strossmayer Poljoprivredni fakultet Osijek, Osječko-baranjska županija. Kroomopak d.o.o. Valpovo
 3. Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga)
 4. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga)
 5. Navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Izborna literatura

 1. Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije I Kolo Odvodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb
 2. Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mjera i mjerenja u poljoprivredi, metarski i hvatni sustav Problematika uređenja poljoprivrednog zemljišta sa osnovama hidrologije i geodezije Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) 1,2
2. Slobodna i vezana voda u tlu Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) 2
3. Vodne konstante Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) 2,3
4. Kretanje vode u tluMađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) 2,3
5. Važnost uređenja vodnog režima za uzgoj biljaka Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) 4
6. Prvi parcijalni ispit 1-4
Suvišna voda u tlu Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije I Kolo Odvodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 2,3
7. Potrebe za odvodnjom i načini odvodnje poljoprivrednih zemljišta Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije I Kolo Odvodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 2, 3
8. Funkcionalnost odvodnje Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije I Kolo Odvodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 4,
9. Održavanje sustava odvodnje 4
Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije I Kolo Odvodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb  
10. Drugi parcijalni ispit 2-4
11. Nedostatak vode u tlu, pojava sušeMađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 2,3
12. Potreba biljke za vodom Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 3
13. Načini navodnjavanja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 5,6
14. Određivanje elemenata navodnjavanja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 7
15. Izrada projekta navodnjavnja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 7
Treći parcijalni ispit 1-7

Ispitni rokovi