Entomologija I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

doc.dr.sc. Ankica Sarajlić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s najznačajnijim kukcima i drugim štetnicima u poljoprivredi s naglaskom na morfologiju, fiziologiju i biologiju te simptome oštećenja na biljkama i mjere suzbijanja vezane za određenog štetnika.

Ishodi učenja

 1. Tekstualni okvir: HORTIKULTURAOpisati ulogu kukaca u poljoprivredi, navesti biološke osobine kukaca te ekološke čimbenike važne za razvoj
 2. Povezati građu kukaca sa simptomima oštećenja na biljkama
 3. Preporučiti zoocide u cilju suzbijanja štetnih organizama
 4. Preporučiti najpovoljniju metodu za suzbijanje štetnika
 5. Opisati morfologiju i fiziologiju najznačajnijih redova kukaca u poljoprivredi
 6. Identificirati ostale životinjske skupine koje pričinjavaju štete u poljoprivredi
 7. Objasniti metode sakupljanja kukaca te njihovo prepariranje i skladištenje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Entomologija I
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Šifra modula (nastavnički portal): 41302
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Maceljski, M., Cjetković, B., Ostojić, Z., Igrc-Barčić, J., Pagliarini, M., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća, Zrinski, Čakovec
 2. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
 3. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 4. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec (udžbenik)
 5. Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec.
 6. Igrc-Barčić J., Maceljski M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec
 7. Raspudić E., Brmež M., Majić I., Sarajlić A. (2014): Insekticidi u zaštiti bilja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 8. Courtney Smithers (1981): The handbook of insect collecting

Izborna literatura

 1. Kovačević, Ž. (1950): Primjenjena entomologija, I knjiga : opći dio, Nakladni zavod Hrvatske Zagreb (knjiga)
 2. Oštrec, LJ. (1998): Zoologija – štetne i korisne životinje u poljoprivredi, Zrinski, Čakovec.
 3. Pedigo, P. L. (1996): Entomology & pest management. Prentince Hall Upper Saddle River, NJ 07458, USA (knjiga)
 4. Gullan, P.J. & Cranson, P.S. (1994): The Insects, An Outline of Entomology. Chapman & Hall. (knjiga) Uz ponuđenu literaturu studente će se stalno upućivati i na najnovije znanstvene radove na području entomologije kao dodatno pojašnjenje određene tematske cjeline.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, održavanjem ispita  
Značaj kukaca u poljoprivredi. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 23 1
2. Ekološki čimbenici važni za razvoj kukaca. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 25-28. Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 113 – 156. 1
3. Biologija kukaca i način ishrane. Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 29- 35., Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 113-147. 1
4. Štetnici po kulturama na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja)., Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja). 2
5. Zoocidi u mjerama suzbijanja kukaca. Glasnik zaštite bilja (odabrani brojevi), Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja)., Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja- priručnik 3
6. Integrirana zaštita bilja. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 179-191. Igrc-Barčić i Maceljski, Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika str. 201-238. Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja). 4
7. parcijalni usmeni ispit 1-4
8. Osnovne morfološke osobine: građa glave, prsišta i zatka, lokomotorni organi. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 38-44. Oštrec i Gotlin Čuljak, Opća entomologija str. 25-48. 5

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.