Povrćarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s povrćarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje, te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih vrsta.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati povrćarske i kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina povrća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Pohađanje vježbi - -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,0 20%
seminarski rad 0,6 25%
pismeni ispit 2,0 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
 4. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Izborna literatura

 1. Mandić, M. L. (2003.): Znanost o prehrani: hrana i prehrana u čuvanju zdravlja. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek.
 2. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju povrćarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika povrća, gospodarska i botanička razdioba, razmnožavanje povrćarskih kultura. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 3-19 1
2. Odnos povrćarskih kultura prema uvjetima sredine, Ishrana i gnojidba povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 19-79. 1, 3
3. Sjeme, pesticidi Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 79-97. 4,5
4. Važnost zaštićenih prostora u proizvodnji povrća, Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 97-154. 2
5. Proizvodnja presadnica, Održiva i organsko biološka proizvodnja povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str.: 155-195. 2, 3
6. 1. parcijalni ispit  
Pomoćnice Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 195-289 2, 3, 4, 5, 6
7. Tikvenjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2, 3, 4,
str. 289-339. 5, 6
8. Krstašice Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2, 3, 4,
str. 339-397. 5, 6
9. Glavočike Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2, 3, 4,
str. 397-435. 5, 6
10. Lukovi Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 2, 3, 4,
435-459. 5, 6
11. Štitarke Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2, 3, 4,
str. 459-486 5, 6
12. Lobodnjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet 2, 3, 4,
Osijek, str. 486-498. 5, 6
13. Lepirnjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2, 3, 4,
str. 498-510. 5, 6
14. Tehnologija čuvanja povrća poslije berbe, proizvodnja povrća za industrijsku preradu 2, 3, 4,
Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 510- 5, 6
523.
15. 2. parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati