Voćarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s metodskim cjelinama biologije i tehnologije uzgoja voćnih kultura, te vidove skladištenja i prerade plodova.

Ishodi učenja

 1. Jasno imenovati različite voćne skupine i vrste prema važećoj klasifikaciji unutar sistematike bilja.
 2. Definirati agroekološke čimbenike koji definiraju mogućnosti uzgoja pojedine voćne vrste.
 3. Opisati i odrediti specifičnu ulogu morfoloških dijelova pojedinih voćnih vrsta.
 4. Prepoznati fenofaze razvoja, rasta i rodnosti pojedinih voćnih kultura i njihovih sorti.
 5. Opisati načine razmnožavanja voćnih vrsta i primjeniti tehnike reproduciranja voćnog materijala.
 6. Izračunati i primjeniti potrebne količine hraniva unutar vegatcijskog ciklusa pojedinog proizvodnog nasada.
 7. Definirati i praktično odrediti sisteme uzdržavanja tla u voćnjaku.
 8. Opisati i primjentiti pomotehničke zahvate.
 9. Prepoznati fiziološku i tehnološku zrelost plodova
 10. Definirati tehnologiju čuvanja podova.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Pohađanje vježbi -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,9 22,5%
seminarski rad 0,9 22,5%
pismeni ispit
Usmeni ispit 2,2 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (knjiga)
 2. Krpina, Ivo (2004): Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb (knjiga)
 3. Westwood, M. N. (1993): Temperature-zone pomology: physiology and culture, Timber Press, Inc., USA,
 4. Jackson, J. E. (2003): Biology of apples and pears, Cambridge University Press, UK
 5. Physiology Faust, M. (1989): of temperate zone fruit tress, John Wiley&Sons, Inc, USA
 6. Baugher, T., Singha, S. (2003):Concise Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, Haworth Press
 7. Brzica, K. (1995): Jabuka, Biblioteka selo I hrana, Zagreb.
 8. Brzica, K., Pongrac, Lj., (1993): Priprema i sadnja voćnjaka, Biblioteka selo i hrana, Zagreb
 9. Brzica, K. (1992): Uzgoj i rezidba voćaka, Biblioteka selo i hrana, Zagreb
 10. Bulatović, S. (1979): Savremeno voćarstvo, Nolit, Beograd.
 11. Gvozdenović, D., Davidović, M. (1987): Berbe, čuvanje I pakovanje voća, Nolit, Beograd.
 12. Jemrić, Tomislav (2007): Cijepljenje i rezidba voćaka, Naklada Uliks, Rijeka
 13. Biškup, S., Gašpar, I. (2000): Gnojidba voćnjaka I vinograda, Pertokemija, d.d. Proizvodnja gnojiva, Kutina
 14. Miljković, Ivo (2013): Načela berbe i skladištenja jabuke, Poljoprivredni institut Osijek, Jabuka net.2, Osijek
 15. Miljković, Ivo (2013): Intenzivna sadnja jabuka – uzgojni oblici, Poljoprivredni institut Osijek, Jabuka net.2, Osijek
 16. http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/GPGeneral.html
 17. http://vocarstvo.org/default.aspx

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Porijeklo i sistematska pripadnost voćnih vrsta. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 3-5 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 3-11 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 21-29 1
2. Utjecaj ekološkoh faktora (meteorološki, klimatološki i edafski) na biologiju i proizvodne karakteristike voćnih vrsta Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 73-97 Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 41 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 29-48 Jackson: Biology of Apples and Pears, str. 17-20 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 115-121, 327-339 2
3. Morfologija voćaka, fenofaze rasta i razvoja. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 5-33. Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 55-66 Jackson: Biology of Apples and Pears, str. 84-116, 157-160, 210-213, 268-341 268-325 Faust: Physiology of temperate zone fruit tress, str. 169- 235 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 75-83 Brzica: Uzgoj i rezidba voćaka, str. 11-30 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćaka, str. 12-36 3, 4
4. Fiziologija sa organogenezom rodnih elemenata unutar voćnih vrsta i sorti. Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 68-71 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 300-316 Jackson: Biology of Apples and Pears, str. 84-341 Faust: Physiology of temperate zone fruit tress, str. 169-235 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 75-91 Brzica: Jabuka, str. 41-47 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćaka, str. 23-36 4, 6
5. Analiza zemlje i izračun potrebne gnojidbe. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 98, 114-132 Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 36-40, 523-530 Jackson: Biology of Apples and Pears, str. 384-409 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 251-259, 295-303 Brzica, Pongrac: Priprema i sadnja voćnjaka, str. 30, 33-42 Biškup, Gašpar: Gnojidba voćnjaka i vinograda, str. 8, 21-64 5, 7
6. Razmnožavanje i reprodukcija sadnog materijala. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 33-45. Bulatović: Savremeno voćarstvo, str. 73-90 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str.115-259 Jackson: Biology of Apples and Pears, str. 126-138, 473-479 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 11-21, 279-287 Jemrić: Cijepljenje i rezidba voćaka str. 40-61 Krpina: Voćarstvo, str. 403-412 6
7. Idejni pristup i realizacija projekta voćnih nasada (odabir lokacije, meliorativni postupci, sadnja, armatura, navodnjavanje i druga infrastruktura). Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 97-118 Bulatović: str. 90-118 Brzica, Pongrac: Priprema i sadnja voćnjaka, str. 26-51, 101-127 Brzica: Jabuka, str. 104-149 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/GPGeneral.html http://vocarstvo. org/default.aspx 7, 8, 9
8. Agro i pomotehnički zahvati u proizvodnim nasadima. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 45-75, 109-120 Brzica: Uzgoj i rezidba voćaka, str. 25-164 Brzica: Jabuka, str. 83-104, 149- 251 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 339-355 Miljković: Intenzivna sadnja jabuka uzgojni oblici, str. 5-72 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/ GPGeneral.html http://vocarstvo.org/default.aspx 5, 7, 8, 9
9. Fiziologija (rast i razvoj ploda), rokovi dozrijevanja, tehnologije berbe i skladištenja. Miljković: Suvremeno voćarstvo, str. 132-137 Westwood: Temperate zone pomology; Physiology and Culture, str. 316-364 Gvozdenović, Davidović: Berba, čuvanje i pakovanje voća, str. 7-80, 165- 210 Baugher, Singha: Concide Encyclopedia of Temperate Tree Fruit, str. 103-115, 121-131, 209-219, 265-273, 309-319 Miljković: Načela berbe i skladištenja jabuke, str. 5-81 Brzica: Jabuka, str. 252-264 http://www.fruit.cornell.edu/tree_fruit/GPGeneral.html http://vocarstvo. org/default.aspx 4, 10

Ispitni rokovi