Biopolinacija u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Marin Kovačić , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s principima biopolinacije u nasadima voća, povrća na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima. Prikazati biologiju i tehnologiju uzgoja i držanja prirodnih oprašivača – medonosne pčele i bumbara te upoznati tehnologiju primjene istih u oprašivanju u agro-eko sustavu.

Ishodi učenja

 1. Opisati anatamsku građu pčele i bumbara
 2. Primijeniti biopolinaciju u nasadima hortikulturnih vrsta bilja
 3. Razlikovati i nabrojati prednosti upotrebe biopolinacije
 4. Poznavati građu cvijeta i cvata
 5. Odabrati vrstu oprašivača u ovisnosti od vrste nasada
 6. Primijeniti pravilne tehnološke postupke kod proizvodnje bilja
 7. Organizirati proizvodni proces uz primjenu biopolinacije
 8. Održavati i uzgajati prirodne oprašivače

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Biopolinacija u hortikulturi
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Tomislav Vinković
Šifra modula (nastavnički portal): 81007
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 30 1 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
 4. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/
 5. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
 6. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 7. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – online skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (http://www. pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Op%C4%87e%20i%20specijalno%20povr%C4%87arstvo/)
 8. Treer T., Tucak Z. (2004): Agrarna zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 9. Treer T., Odak T., Piria M. (2001): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja. Agronomski fakultet, Zagreb
 10. Laktić, Z., Šekulja, D. (2008): Suvremeno pčelarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 11. Tucak, Z., Bačić, T., Horvat, S., Puškadija, Z. (2005): Pčelarstvo – treće dopunjeno i prošireno izdanje, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Izborna literatura

 1. Ingram, D., Vince-Prue, D., Gregory, P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scottish Crop Research Institute
 2. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju povrćarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj biopolinacije u hortikulturi. Anataomska građa bumbara i pčele. Povijesni razvoj biopolinacije. Treer i Tucak, Agrarna zoologija. Tucak i sur., Pčelarstvo. Vinković, nastavni materijal 1
2. Biopolinacija na otvorenom polju i u zaštićenim prostorima. Vinković, nastavni materijal. Laktić i Šekulja, Suvremeno pčelarstvo. 1,2
3. Oprašivanje voćaka, povrća, cvijeća i drugog poljoprivrednog bilja. Vinković, nastavni materijal. Laktić i Šekulja, Suvremeno pčelarstvo. 3,4,5
4. Značaj pčela u oprašivanju i proizvodnji hrane, ugovor o oprašivanju, selidba košnica i procjena snage pčelinjih zajednica. Tucak i sur., Pčelarstvo. 3,4,5
5. Ponašanje na pčelinjaku, prilaženje i otvaranje košnica, procjena snage pčelinjih zajednica, upoznavanje s proizvodnjom pčelinjih proizvoda, upoznavanje s opremom za selidbu košnica. Tucak i sur., Pčelarstvo 5
6. Košnice – povijest razvoja košnica i opreme u pčelarstvu, tipovi košnica koje su danas u uporabi u RH. Tucak i sur., Pčelarstvo 5
7. Komercijalna košnica bumbara – izgled i funkcionalni dijelovi (podnica, sustav ishrane, kartonski ovitak). Parađiković, Opće i specijalno povrćarstvo; Vinković, nastavni materijal. 5
8. Oprašivanje i potrebni broj bumbara po fenofazi različitih vrsta biljaka (povrće, cvijeće, voće). Vinković, nastavni materijal 5
9. Prvi parcijalni ispit  
Terenske vježbe – odlazak na pčelinjak i u zaštićene prostore 5
10. Primjena bumbara. Izbor sorte i hibrida. Polinacija bez kemijskih i hormonskih preparata. Vinković, nastavni materijal; Parađiković, Opće i specijalno povrćarstvo 6,7,8
11. Biologija bumbara i ishrana bumbara. Anatomija bumbara – prednosti i specifičnosti. Parađiković, Opće i specijalno povrćarstvo; Vinković, nastavni materijal 1,8
12. KVIZ ZNANJA – RADIONICA O BIOPOLINACIJI -
13. Agroekološki uvjeti i tehnologija uzgoja povrća (rajčica, paprika, patlidžan, dinja, lubenica, tikve) uz biološke mjere njege nasada i biopolinaciju bumbarima. Vinković, nastavni materijal; Parađiković, Opće i specijalno povrćarstvo 6,7
14. Preduvjeti i agroekološki uvjeti potrebni kod upotrebe biopolinatora. Osnovne prednosti upotrebe bumbara te primjena biopolinacije u RH. Vježba s checklist-om uspješnosti oprašivanja i oplodnje kod povrćarskih usjeva u plastenicima. Vinković, nastavni materijal; Parađiković, Opće i specijalno povrćarstvo 6,7,8
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

održati će se u kabinetu kod Doc.dr.sc. Tomislav Vinković:

 

17.11.2016. – četvrtak u 10 sati

12.01.2017. – četvrtak u 10 sati

02.02.2017. – četvrtak u 10 sati

16.02.2017. – četvrtak u 10 sati

13.04.2017. – četvrtak u 10 sati

11.05.2017. – četvrtak u 10 sati

22.06.2017. – četvrtak u 10 sati

06.07.2017. – četvrtak u 10 sati

07.09.2017. – četvrtak u 10 sati

20.09.2017. – srijeda u 10 sati – DEKANSKI ROK

21.09.2017. – četvrtak u 10 sati