Cvjećarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s cvjećarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje cvjećarskih vrsta.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati cvjećarske kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta cvjećarskih vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina cvijeća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu cvijeta

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0 70% 0%
Seminarski rad 0,2 10%
Usmeni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/
 2. Parađiković, N. (2008): Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvjetne vrste i Uzgoj cvijeća u zaštićenom prostoru (predavanja)
 3. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek, Sveučilišni priručnik
 4. Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb
 5. Machoy, Peter (1998.): Vrtlarski priručnik. Dušević&Kršovnik d.o.o. Rijeka
 6. Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb

Izborna literatura

 1. Ingram, D., Vince-Prue, D., Gregory, P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scottish Crop Research Institute
 2. Maree, J., Wyk, B.: Cut Flowers of the World. Timber Press, London, 2010.
 3. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju povrćarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika cvijeća, Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 1
2. Podjela cvjetnih kultura Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/ 1, 2
3. Razmnožavanje cvjetnih vrsta (rad u praktikumu) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/ Nastava%20Florikultura 4, 5
4. Razmnožavanje cvjetnih vrsta Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura 4, 5
5. Supstrati u hortikulturi Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/ 4
6. 1. parcijalni ispit  
Jednogodišnje cvijeće (mak, begonija) (terenska nastava) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 2, 3, 4, 5, 6
7. Jednogodišnje cvijeće (petunija, kadifica, cinija) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/ Nastava%20Florikultura/ 2, 3, 4, 5, 6
8. Jednogodišnje cvijeće (salvija, zjevalice, karanfil, ageratum, vodenika) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 2, 3, 4, 5, 6
9. Dvogodišnje cvijeće (Tratinčica, maćuhica) (terenska nastava) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
10. Dvogodišnje cvijeće (potočnica, zvončić, ruže) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/ Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
11. Dvogodišnje cvijeće (gerber) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
12. Dvogodišnje cvijeće (krizantema, alstromerija, gladiola, ljiljani) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
13. Dvogodišnje cvijeće (ljiljani, orhideje, fuksija, hortenzija, verbena) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
14. Geofite Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura; Power point prezentacija 2, 3, 4, 5, 6
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati