Dorada i skladištenje u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Ispitni rokovi