Osnove bilinogojstva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Bojan Stipešević

Suradnici

doc.dr.sc. Bojana Brozović
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnika s osnovnim čimbenicimabiljeproizvodnje, osnovama agrotehničkog kompleksa, obrade tla, strojevima za obradu tla, sjetvom, njegom, sustavima biljne proizvodnje (plodored, slobodna plodosmjena, monoprodukcija), uvod u ekološku poljoprivredu.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost poljoprivrede kao korisnika poljoprivrednog prostora
 2. Opisati gospodarenje agrotehničkim prostorom
 3. Razlikovati različite sustave proizvodnje bilja, kako prednosti tako i ograničenja
 4. Izabrati mogućnosti kombiniranja različitih sustava biljne proizvodnje
 5. Izračunati neophodne parametre za uzgoj bilja (količine sjemena/sadnog materijala, gnojiva, goriva i sl.)

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove bilinogojstva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Šifra modula (nastavnički portal): 133149
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Mihalić, V., 1988: Opća proizvodnja bilja, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb
 2. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996a): Vježbe, I dio, Agroklimatski pokazatelji. Interna skripta, p1-89, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 3. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996b): Vježbe, II dio, Gnojidba, Sjetva-sadnja, Tehnika uvođenja i izrade plodoreda, Evidencija agrotehničkih mjera na gospodarstvu. Interna skripta, p1-94, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Žugec, I., Bertić, Blaženka, Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B. (1996c): Vježbe, III dio, Fizikalno-mehanička svojstva tla (agrikulturna mehanika tla). Interna skripta, p1-103, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 5. Osnovna obrada tla
 6. Dopunska obrada tla
 7. Sustavi obrade tla
 8. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/

Izborna literatura

 1. Zimmer, R. i sur., 1997: Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Boguslavski, E.V., 1981: Ackerbau, Grundlagen der Pflanzenproduction, DLG Verlag, Frankfurt (Main), Njemačka
 3. Geisler, G., 1988 Pflanzenbau, Verlag Pane Parey, Berlin-Hamburg, Njemačka
 4. Parađiković, Nada., 2002: Osnove proizvodnje povrća, Osijek, Katava
 5. Znaor, D, 1996: Ekološka poljoprivreda, Globus, Zagreb
 6. Francis, A.C., 1986: Multiple cropping systems, Macmillan publ. comp. NY, SAD

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Poljoprivreda kao korisnik poljoprivrednog prostora Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe I, str. 89. 1
2. Karakteristike poljoprivredne biljne proizvodnje Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe I, str. 89. 1,2
3. Osnovna obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur. Vježbe III, str. 103. 2,3
4. Dopunska obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 2,3
5. Sustavi obrade tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 3,4
6. Konzervacijska obrada tla Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe III, str. 103. 3,4
7. Terensko upoznavanje s čimbenicima biljne proizvodnje 1-5
8. 1. parcijalni ispit 1,2,3,4
Agrotehnički aspekt organske i mineralne gnojidbe Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
9. Gospodarenje organskom tvari i humusom u tlu; Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
10. Postupci sa žetvenim ostacima; Zelena gnojidba Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 2,3,4
11. Sjetva i sadnja Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 2,3,4
12. Plodored Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
13. Monoprodukcija kultura; Združena sjetva Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Žugec i sur., Vježbe II, str. 94. 3,4
14. Osnove ekološke poljoprivrede; Alternativni smjerovi uzgoja bilja Mihalić, Opća proizvodnja bilja, str. 395; Znaor, Ekološka poljoprivreda, 469. 2,3,4
15. 2. parcijalni ispit 1,2,3,4
Prezentacije seminara 1-5

Ispitni rokovi

 • 23. 11. 2016. (izv. rok)
 • 13. 01. 2017. (izv. rok)
 • 10. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 24. 02. 2017. (red. zimski rok)
 • 12. 04. 2017. (izv. rok)
 • 10. 05. 2017. (izv. rok)
 • 14. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 28. 06. 2017. (red. ljetni rok)
 • 08. 09. 2017. (red. jesenji rok)
 • 22. 09. 2017. (red. jesenji rok)

Početak ispita u 12:00, ispitno mjesto: kabinet profesora