Posttehnologije u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Suradnici

Ciljevi predmeta

Detaljno upoznavanje studenata s tehnikama i specifičnostima  posttehnolgoije u hortikulturi.

Ishodi učenja

 1. Analizirati kvalitet dospjele sirovine
 2. Opisati proces prerade voća, grožđa, povrća i ljekovitog bilja
 3. Raščlaniti uzročnike kvarenja svježe sirovine i prerađevina
 4. Razlikovati specifičnosti proizvodnje vina, rakija i likera
 5. Odrediti datum berbe voća, grožđa,  povrća, cvijeća i ljekovitog bilja
 6. Definirati svojstva vode, zraka i proizvoda za potrebe prerade i skladištenja,
 7. Definirati fizikalno-kemijska svojstva voćarskih, povrćarskih, cvjećarskih i ljekovitih kultura tijekom prerade i skladištenja,
 8. Usporediti opremu, procese i pogone za preradu, sušenje, skladištenje i transport
 9. Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju čuvanja i prerade
 10. Sortirati prema zahtjevima tržišta i procesima čuvanja i prerade
 11. Rješavati probleme tijekom čuvanja i odabrati optimalnu tehnologiju sprječavanja istih
 12. Upravljati procesima berbe i čuvanja te prerade proizvoda.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Post tehnologije u hortikulturi
Koordinator modula: Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
Šifra modula (nastavnički portal):  
ECTS bodova: 6
Preddiplomski stručni studij Poljoprivrede: smjer -
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Diplomski sveučilišni studij/smjer -
Elementi praćenja i provjera Sati/broj parcijalnih ispita
Pohađanje predavanja 60
Pohađanje vježbi 0
Pohađanje seminara 15
Parcijalni ispit (1-5) 4
Završni ispit 

Pismeni

Literature

Obavezna literatura

 • Barrett, D.M., Somogyi, L.P., Ramaswamj, H.S.(2004.): Processing fruits: Science and Technology,CRC PrILIc.
 • Lovrić, T., Piližota,V.(1994): Konzerviranje i prerada voća i povrća,Nakladni zavod Globus.
 • Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 • Mirošević, N., Karoglan Kontić, J. (2008.): Vinogradarstvo,  Golden marketing, Zagreb.
 • Banić, M. (1997.): Voćne rakije i likeri,Gospodarski list, Zagreb.
 • Lešić, R., Borošić, J., Buturac, M., Ćustić, M., Poljak, ., Romić, D. (2002.): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec:1-627

 

Izborna literatura

 • Fregoni, M. (1986.): Viticultura generale, Universita Cattolica – Piacenza,; REDA, Roma
 • Doijode,S.D.(2001.): Seed Storage of Horticultural Crops,Seed Science,Hort Science,USA
 • Vršič, S., Lešnik, M. (2005.): Vinogradništvo, Maribor
 • Jackson, R.S. (2000.): Wine science. Academic Press, London
 • Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za berbu i skladištenje povrćarskih, cvjećarskih, voćarskih  kultura, te grožđa.

Nastavne cjeline

Modul je sastavljen od više tematskih cjelina koje studentu osiguravaju opće znanje iz područja posttehnologije u hortikulturi. Posebno se obrađuje najvažniji čimbenici vezani za kvalitetu sirovine, te preradu, skladištenje i transport u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i cvjećarstvu.

Ispitni rezultati

Ispitni rokovi