Uzgoj bilja u zaštićenim prostorima

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
dr.sc. Monika Tkalec Kojić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Seminarski rad 0,2 10%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek 
 4. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
 5. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 6. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – Poljoprivredni fakultet u Osijeku 

Izborna literatura

 1. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju u zaštićenim prostorima

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Vrste zaštićenih prostora. Plastenička proizvodnja u Hrvatskoj. Osnovni uvjeti za izgradnju zaštićenih prostora. 1,2
2. Plastenik – tehničke specifičnosti plastenika (konstrukcija, podizanje plastenika, materijali za pokrivanje, elementi plastenika, oprema za plastenike) 2,3
3. Mikroklima plastenika – regulacija svjetlosti, vode, vlage i kvalitete zraka. Sustavi za upravljanje proizvodnim procesima. 2,3,4
4. Načini proizvodnje u plastenicima – uzgoj u tlu, uzgoj u supstratu, uzgoj bez tla. 4
5. Hidroponski uzgoj povrća – povijest hidroponije, prednosti i nedostaci. Hidroponski uzgoj bez supstrata i sa supstratom. Sustav za navodnjavanje i prihranu. 4
6. Treset i supstrati za proizvodnju povrća i cvijeća u 4
7. Staklenik – sustavi za grijanje, geotermalna energija, konstrukcija staklenika, zasjenjivanje staklenika, oprema u staklenicima 4
8. Proizvodnja presadnica u zaštićenim prostorima 4
9. Prvi parcijalni ispit  
Terenske vježbe 4,5
10. Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima – rajčica, paprika, krastavac 5
11. Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima – lubenica, tikvice, dinje, salata i korjenasto povrće 5
12. KVIZ ZNANJA – RADIONICA O ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA  
13. Proizvodnja cvijeća u zaštićenim prostorima 5
14. Proizvodnja ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima 5
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi