Vinogradarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić

Suradnici

Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević

Ciljevi predmeta

Opisati metodske cjeline biologije i tehnologije uzgoja vinove loze, te prerade grožđa u vino.

Ishodi učenja

 1. Opisati sistematsku pripadnost vinove loze, ekologiju, morfologiju, fenofaze razvoja vinove loze, te rodnost i razmnožavanje vinove loze.
 2. Usporediti različite sustave opskrbe tla i biljke makro i mikroelementima, te načine popravka fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla.
 3. Razlikovati različite sustave uzdržavanja tla u vinogradu, armaturu u vinogradu, sustave uzgoja i mjere rezidbe u zrelo i zeleno.
 4. Argumentirati opcije zaštite od bolesti i štetnika
 5. Opisati vinske i stolne kultivare, organiziranje berbe i preradu grožđa.
 6. Definirati zakonski okvir u vinogradarstvu i vinarstvu.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Vinogradarstvo
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Vladimir Jukić
Šifra modula (nastavnički portal): 161034
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 70 2,8 15
Pohađanje vježbi 5 0,2 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Mirošević, N. (1996.): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 2. Mirošević, N., Turković, Z. (2003.): Ampelografski atlas, Golden marketing i tehnička knjiga, Zagreb

Izborna literatura

 1. Fregoni, M. (1986.): Viticultura generale, Universita Cattolica – Piacenza,; REDA, Roma
 2. Burić, D. (1981.): Vinogradarstvo I, Ćirpanov, Novi Sad
 3. Vršič, S., Lešnik, M. (2005.): Vinogradništvo, Maribor
 4. Jackson, R.S. (2000.): Wine science. Academic Press, London

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Sistematika, ekologija, morfologija, fenofaze razvoja, rodnost i razmnožavanje vinove loze. Podizanje vinograda Mirošević: Vinogradarstvo, str. 13-44; 95—42; Mirošević, Turković: Ampelografski atlas, str. 8-16 1
Prvi parcijalni ispit 1
2. Gnojidba, obrada međurednog prostora, zaštita od bolesti i štetnika, armatura i rezidba. Mirošević: Vinogradarstvo, str. 147-235 2, 3, 4
Drugi parcijalni ispit 2, 3, 4
3. Ampelografija, berba i prerada grožđa. Mirošević: Vinogradarstvo, str. 63-82; 237-239 5
4. Zakon o vinu. Pravilnik o vinu. Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze. Regionalizacija. Mirošević: Vinogradarstvo, str. 83-88 6
Treći parcijalni ispit 5, 6

Ispitni rokovi

 • 20.09.2016. u 900 sati
 • 21.11.2016. u 900 sati
 • 16.01.2017. u 900 sati
 • 06.02.2017. u 900 sati
 • 20.02.2017. u 900 sati
 • 24.04.2017. u 900 sati
 • 22.05.2017. u 900 sati
 • 12.06.2017. u 900 sati
 • 03.07.2017. u 900 sati
 • 04.09.2017. u 900 sati
 • 18.09.2017. u 900 sati