Zaštita povrća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Prof.dr.sc. Renata Baličević
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s principima zaštite bilja u povrćarstvu.

Ishodi učenja

 1. Opisati simptome, biologiju i ekologiju napada uzročnika bolesti i štetnih kukaca na povrću
 2. Objasniti metodologiju uzimanja uzoraka
 3. Opisati fizikalno-kemijska svojstva i toksikologiju sredstva za zaštitu bilja.
 4. Izračunati i pripremiti SZB za primjenu.
 5. Identificirati najvažnije korove u povrću i opisati njihovu biologiju i ekologiju
 6. Usporediti različite strategije i izabrati program suzbijanja uzročnika bolesti, štetnika i korova u povrću
 7. Opisati principe i načine skladištenja svježeg i suhog povrća
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Pohađanje vježbi - -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
seminarski rad 0,6 25%
kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,6 55% 0%
završni ispit 1,0 0% 55%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kovačević, J. (1976): Korovi u poljoprivredi. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 2. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
 3. Bagi, F., Bodnar, K. (2012): Fitomedicina. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.
 4. Maceljski, M. i sur. (2004): Štetočinje povrća. Zrinski Čakovec.
 5. Maceljski, M. i sur. (1997): Priručnik iz zaštite bilja. Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu R. Hrvatske, Zagreb.
 6. Tadejević, V., Jakovlić, V. (1986): Poznavanje robe s osnovama tehnologije i nauke o ishrani. Zagreb: 1-750.

Izborna literatura

 1. Altieri, M.A., Liebman, M. (1988): Weed Management in Agroecosystems: Ecological approaches. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida.
 2. Ljubisavljević, M. (1985): Prehrambeni proizvodi i pića. Beograd.1-565.
 3. Glasilo biljne zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Izd. HDBZ, Zagreb
 4. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
2. Uzročnici bolesti u povrćarstvu – simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Uzimanje uzoraka za zdravstveni pregled. Maceljski, M. i sur., Štetočinje povrća. 1,2,6
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,6
4. Štetnici u povrćarstvu – simptomi napada, biologija, ekologija, mjere zaštite. Uzimanje uzoraka. Maceljski, M. i sur., Štetočinje povrća. 1,2,6
5. Drugi parcijalni ispit 1,2,6
6. Korovi u povrćarstvu – biologija i ekologija. Maceljski, M. i sur., Štetočinje povrća. Kovačević, J., Korovi u poljoprivredi. 3,4
7. Treći parcijalni ispit 3,4
8. Sredstva za zaštitu bilja – podjela, svojstva, toksikologija i priprema 5,6
9. Četvrti parcijalni ispit 5,6
10. Skladištenje povrća – principi skladištenja svježeg i suhog povrća 7
11. Peti parcijalni ispit 7
12. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

19.5.2017. u 8 i 30 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)