Mehanizacija

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda (smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Mehanizacija je pružiti studentima obrazovanje visokog akademskog standarda, utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama, u svrhu stjecanja suvremenih znanja iz područja poljoprivrede te vještina koje su potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na upotrebu mehanizacije. Preddiplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske i rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, te za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Cilj je osigurati studentu dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti, kako bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja te kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija i poljoprivredne mehanizacije u proizvodnji, očuvanju okoliša i izgradnji suvremenog poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, prvostupnici će biti sposobni za organiziranje i pravilno provođenje agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, te za analiziranje, izbor i organiziranje primjene mehanizacije u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje i suvremenih tehnologija održavanja poljoprivredne mehanizacije.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije

Kratica akademskog naziva: univ. bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Mehanizacija:

  1. Predložiti, izabrati i organizirati pravilnu provedbu agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji
  2. Analizirati, izabrati i organizirati uporabu i primjenu mehanizacije u ratarstvu i vrtlarstvu
  3. Analizirati, izabrati i organizirati uporabu i primjenu mehanizacije u voćarstvu i vinogradarstvu
  4. Analizirati, izabrati i organizirati uporabu i primjenu mehanizacije u stočarstvu
  5. Analizirati, izabrati i organizirati uporabu i primjenu mehanizacije u doradi i uskladištenju

Analizirati, izabrati i organizirati model održavanja mehanizacije

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Pored stečenih općih znanja iz temeljnih biotehničkih znanosti završetkom preddiplomskog studija prvostupnici će raspolagati znanjem iz mehanizacije, te će biti osposobljeni za stručni rad u istom
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Sveučilišni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) inženjer agronomije

Godine studija