Njemački jezik II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Suradnici

Ciljevi predmeta

Obogaćivanje vokabulara stručnim riječima i frazama radom na tekstovima (didaktizirana ili izvorna stručnom literaturom iz različitih izvora) ili pomoću video/audio materijala. Uz teme, koje se obrađuju na studiju na Poljoprivrednom fakultetu, obrađuju se i aktualne relevantne teme s područja poljoprivrede. Čitanje s razumijevanjem, razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta, usvajanje novih leksičkih jedinica. Rješavanje gramatičkih zadataka, primjena usvojenih gramatičkih principa u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi ili pisanja kraćih sastavaka. Čitanje zadanih tekstova te njihova analiza uz poznavanje leksika, razumijevanje teksta i upotrebu gramatičkih kategorija, koje se pojavljuju u tekstu. Sudjelovanje u raspravama na zadanu temu i iznošenje vlastitih stavova na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja

  1. usmena rasprava bazirana na pročitanom teksta ili slušanom razgovoru na stranom jeziku, izrada pismenog sažetka s točno određenim brojem riječi
  2. interpretacija teksta,
  3. primjena usvojenih riječi i konstrukcija u novom kontekstu,
  4. primjena informatičkih znanja u prikupljanju informacija na stranom jeziku u vezi određene teme
  5. analiza grafičkih podataka (tablica, grafova, karata i sl.),
  6. pisanje eseja ili izrada prezentacije o srodnoj temi.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Prvi parcijalni ispit 0,4 - 20% -
Drugi parcijalni ispit 0,4 - 20% -
Završni ispit -   - 40%
Usmeni ispit 0,8 40%
Ukupno 2 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Izbor aktualnih didaktiziranih i izvornih stručnih tekstova na njemačkom jeziku
  2. Matas, Đ.: Četverojezične rječnik iz poljoprivrede, šumarstva, veterine I primijenjene biologije, Profil internacional, (1999)

Izborna literatura

  1. Haensch/Haberkamp: Wörterbuch der Landwirtschaft, VerlagsUnion Agrar (1996)
  2. Olaszy K., Loós M.: Tagespensum Deutsch, Herbst/Winter, Holnap Kiadó (2002)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1 Gentechnik- nicht in Überlingen (www.dw.de/gentechnik-nicht-in- %C3%BCberlingen/a-17651341) Satzglieder (http://www.meindeutschbuch.de/lernen.php/ grammatik/saetze/lernen.php?menu_id=19#satzglieder) 1-3
2 Probleme der Landwirtschaft in der Welt (Handouts) Passiv (I) (http://www.mein-deutschbuch. de/lernen.php?menu_id=35) 1-6
3 Wildpferde: von Berlin in die Mongolei (www.dw.de/wildpferede.von-berlin-in-die- mongolei/a-17635110) Passiv (II) (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_ id=35) 1-3
4 Agrarpolitik (Handouts) Infinitivsätze (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_ id=49) 1-6
5 Vegetarische Forellen (www.dw.de/vegetarische-forellen/a-17477094) Kausalsätze (http:// www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=92) 1-3
6 Rettung für junge Rehe (www.dw.de/rettung-f%C3%BCr-junge-rehe/a-17736035) Konzessivsätze (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=93) 1-3
7 Prva parcijalana provjera znanja  
8 Europäische Union (Handouts) Temporalsätze (I) (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=97) 1-6
9 Der Wald muß gerettet werden (www.dw.de/der-wald-muss-grettet-werden/a-17802095) Temporalsätze (II) (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=97) 1-3
10 Agrarpolitik in Deutschland (Handouts) Finalsätze (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=94) 1-6
11 Wein für harte Jungs (http://www.dw.de/wein-f5C3%BCr-harte-jungs/a-16545464) Konsekutivsätze (http:// http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=122) 1-3
12 Die Dorfkümmerer- Ideen gegen die Landflucht (www.dw.de/die-dorf%C3%BCmmerer-ideen- gegen-die-landflucht/a-16716942) 1-3
13 Viele Bauern geben auf (http://www.dw.de/viele-bio-bauern-geben-auf/a-17050259) Partizipien als Adjektive (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=69) 1-4
14 Agenda 21 (Handouts) 1-6
15 Druga parcijalna provjera znanja  

Ispitni rokovi