Osnove agrikulture

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama agrikulture kroz fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla, plodnost tla, produktivnost biljaka u sustavu tlo-biljka-atmosfera, agrometerologiju i principe obrade tla.

Ishodi učenja

 1. objasniti ulogu tla i utjecaj štetnih tvari uz mjere kondicioniranja tala
 2. definirati fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla te objasniti njihov utjecaj na povećanje plodnosti poljoprivrednih proizvodnih površina
 3. prepoznati i opisati temeljne faktore poljoprivredne proizvodnje (klimu, tlo i biljku), te iskazati njihovu međusobnu povezanost.
 4. objasniti i interpretirati značaj plodnosti tla, elemenata biljne ishrane i principa gnojidbe.
 5. objasniti procese u tlu i biljci koji u interakciji biljke i supstrata utječu na usvajanje, kretanje i distribuciju hranjivih tvari
 6. objasniti značaj obrade tla kao i važnost pravilnog odabira sustava obrade tla u agroekosustavu, te predvidjeti moguće štetne, ali i korisne deformacije koje mogu nastati pri obradi tla
 7. definirati i opisati značaj agrotehničkih mjera i postupaka s obzirom na sustav biljne proizvodnje
 8. komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz osnova agrikulture

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove agrikulture
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 132831
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Gajić, B. (2006): Fizika zemljišta. Poljoprivredni fakultet. Beograd
 2. Racz, Z. (1986): Agrikulturna mehanika tla. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 3. Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek
 4. FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies. Rome
 5. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb
 6. Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb
 7. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu
 8. Agrometeoroloske osnove biljne proizvodnje
 9. Obrada tla
 10. Sustavi - njega - reprodukcija
 11. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/

Izborna literatura

 1. Shukla, K.M. (2013): Soil Physics: An Introduction. CRC Press.
 2. Fredlund, D.G., Rahardjo, H., Fredlund, M.D. (2012): Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice. Wiley.
 3. Hillel, D. (2004): Introduction to environmental soil physics. Elsevier Academic Press. Amsterdam
 4. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 5. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Fizikalna svojstva tla Fizika zemljišta. Poljoprivredni fakultet. Beograd Hillel, D. (2004): Introduction to environmental soil physics. Elsevier Academic Press. Amsterdam 2
2. Mehanička svojstva tla Racz, Z. (1986): Agrikulturna mehanika tla. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb Shukla, K.M. (2013): Soil Physics: An Introduction. CRC Press 2
3. Korisne i štetne deformacije u obradi tla Fredlund, D.G., Rahardjo, H., Fredlund, M.D. (2012): Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice. Wiley 6
4. Prvi parcijalni ispit 2,6
Funkcije tla Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 1
5. Sastav i agrokemijska svojstva tla Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 2
6. Produktivnost biljaka i elementi biljne ishrane Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press 4,5
7. Gnojiva i principi gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 4
8. Kondicioniranje tla Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 1,4
9. Štetne tvari u tlu Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 1
10. Drugi parcijalni ispit 1,2,4,5
Agroekološke osnove biljne proizvodnje Penzar, I., Penzar B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 3
11. Sustavi obrade tla Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6
12. Sustavi biljne proizvodnje Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 7
13. Treći parcijalni ispit 3,6,7
Prezentacije seminarskih radova. 8

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x