Elementi poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim pravilima i metodama predočavanja i dokumentiranja elemenata i sklopova poljoprivrednih strojeva na tehničkom crtežu i s osnovnim izvedbama i principima djelovanja strojnih elemenata na poljoprivrednim strojevima.

Ishodi učenja

 1. Nacrtati aksonometrijske projekcije geometrijskih modela.
 2. Izraditi tehnički crtež jednostavnih elemenata.
 3. Kreirati prostornu predodžbu strojnih elemenata pomoću ortogonalnih projekcija.
 4. Utvrditi točan oblik, dimenzije i tehničke parametre elemenata poljoprivrednih strojeva.
 5. Oblikovati i prikazati crtežom zavarene spojeve i utvrditi nosivost zavarene konstrukcije.
 6. Oblikovati i prikazati crtežom rastavljive spojeve i proračunati njihovu nosivost.
 7. Proračunati nosivost i iskoristivost navojnih vretena.
 8. Oblikovati i prikazati crtežom elemente elastičnih spojeva i proračunati njihove karakteristike.
 9. Oblikovati osovine i vratila (konstruirati) i odrediti njihovu nosivost.
 10. Odrediti tehničke parametre elemenata kružnog gibanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Elementi poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 89494
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Opalić, M., Kljajin, M., Sebastijanović, S. (2003): Tehničko crtanje, Zrinski-Čakovec, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb.
 2. Koludrović, Ć. (1994): Tehničko crtanje u slici, Pedagoški fakultet, Rijeka.
 3. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
 4. Decker, K-H. (1987, 2006): Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb.
 5. Hercigonja, E. (1988.): Strojni elementi 1, Školska knjiga, Zagreb.
 6. Prezentacije

Izborna literatura

 1. Križan, B. (1998): Osnove proračuna i oblikovanja kontrukcijskih elemenata, Tehnički fakultet, Rijeka.
 2. Jelaska, B. (2005): Elementi strojeva, FESB, Split.
 3. Cvirn, Ž., Herold, Z. (2000): Rastavljivi spojevi, FSB, Zagreb.
 4. Kljajin, M., Opalić, M. (2010): Inženjerska grafika, SFSB, Slavonski Brod
 5. Mott, R.L. (2003): Machine Elements in Mechanical Design, Prentice Hall.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Metode prostornog predočavanja. Osnove projiciranja.Vrste projekcija. Aksonometrijske projekcije. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str.153-168. 1
2. Standardni formati crteža, zaglavlja, mjerila, vrste crta. Izometričko projiciranje. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 285-322. 2
3. Ortogonalno projiciranje. Prikaz strojnih dijelova pomoću ortogonalnih projekcija. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str 168-197. 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Presjeci. Ravnine prometalice. Stranocrtne ravnine. Vrste presjeka. Crtanje presjeka. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str.197-224. 3, 4
5. Tehničke krivulje. Unošenje izmjera na crtež. Načela pravilnog kotiranja. Postupci prostoručnog skiciranja. Opalić, Tehničko crtanje, str. 323-368. 3, 4
6. Kvaliteta izrade i tolerancije. Vrste tehničkih crteža. 4
7. Tehničko dokumentiranje. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 7.-18., 93-110. 3,4
Tolerancije izmjera, oblika i položaja. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 39-92. 3,4
8. Drugi parcijalni ispit. 5
9. Tipovi opterećenja i naprezanja strojnih dijelova. Nosivost strojnih dijelova (statička, dinamička, čvrstoća oblika, pogonska čvrstoća). Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva. Hercigonja, Strojni elementi 1. 5
10. Elementi nerastavljivog spajanja (zavareni spojevi, lemljeni, lijepljeni, zakovani, stezni). Hercigonja, Strojni elementi 1. Decker, Elementi strojeva, str 13-82. 6
11. Rastavljivi spojevi (vijčani spojevi, spojevi svornjacima i zaticima). Decker, Elementi strojeva. Str.131-139. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str 123-132. 7
12. Navojna vretena, iskoristivost profila. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva. Decker, Elementi strojeva, str. 103-108. 8
13. Elementi elastičnih spojeva (tlačno-vlačne, torzijske i, fleksijske opruge). Decker, Elementi strojeva, str. 140-169. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str 135-140. 9
14. Elementi spajanja vratila s glavinama (klinovima, perima, profilnim oblicima). Hercigonja, Strojni elementi 1. Decker, Elementi strojeva, str. 109-131. 9
15. Osnove elemenata kružnog gibanja (osovine, vratila, ležajevi, spojke). Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 142-154. Decker, Elementi strojeva, str.220-264. 10

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Učionica
12.07.2016. ut 9.00

Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257)

ili

Praktikum za održavanje i eksploataciju

02.09.2016. pet 9.00
14.09.2016. sri 9.00
20.09.2016. ut 9.00
11.11.2016. pet 11.30
13.01.2017. pet 11.30
03.02.2017. pet 10.00
17.02.2017. pet 10.00
12.04.2017. sri 11.00
10.05.2017. sri 11.00
29.06.2017. čet 9.00
12.07.2017. sri 9.00
06.09.2017. sri 9.30
20.09.2017. sri 9.30

Napomene: 

Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja.