Motori SUI

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

dr.sc. Željko Barač
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s principima rada motora SUI, materijalima i načinom izrade motorskih dijelova te uređajima na motorima SUI.

Ishodi učenja

  1. Skicirati i prezentirati principe rada pojedinih izvedbi motora SUI.
  2. Skicirati i prezentirati teoretske i stvarne procese u motorima SUI.
  3. Usporediti tehničke karakteristike pojedinih motora SUI.
  4. Skicirati i prezentirati sastavne dijelove motora SUI.
  5. Skicirati i prikazati principe rada pojedinih sustava i uređaja motora SUI.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Motori SUI
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ivan Plaščak
Šifra modula (nastavnički portal): 147297
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,8 15
Pohađanje vježbi 30 1,2 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb

     

Izborna literatura

  1. Najnoviji radovi objavljeni iz područja primjene motora SUI u poljoprivrednoj tehnici

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Podjela i principi rada četverotaktnih i dvotaktnih motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 11-20, 126-133, 134-137, 314-315 1
2. Teoretski procesi kod četverotaktnih i dvotaktnih motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 11-20, 126-133, 134-137, 314-315 2
3. Stvarni procesi kod četverotaktnih i dvotaktnih motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 11-20, 126-133, 134-137, 314-315 2
4. Značajke motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str.21-22, 3
5. 1. parcijalni ispit. 1, 2, 3
6. Konstrukcije motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 23-55, 314-316 4
7. Nepokretni dijelovi motora. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 38-45 4
8. Pokretni dijelovi motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 23-37, 46-55 4
9. 2. parcijalni ispit. 4
10. Sustavi za usis i ispuh motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 60-61, 90-101 5
11. Sustav za hlađenje motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 111-125 5
12. Sustav za podmazivanje motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 101-110 5
13. Sustav za napajanje motora SUI gorivom. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 56-59, 61-73,137-151, 315-324, 362-375, 378-379 5
14. Pomoćni uređaji (električni i mehanički) motora SUI. Popović, G. (2006): Tehnika motornih vozila, prijevod 27. izdanja, HOK, Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 154-159, 342-375 5
15. 3. parcijalni ispit. 5

Ispitni rokovi

DATUM

SATI

08.02.2017.

10

22.02.2017.

10

12.04.2017.

10

10.05.2017.

10

21.06.2017.

10

12.07.2017.

10

13.09.2017.

10

27.09.2017.

10