Poljoprivredni traktor

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Drago Kraljević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s principom rada i pripremom traktora u praktikumu i na poligonu, te obuka pristupnika za praktično upravljanje poljoprivrednim traktorom.

Ishodi učenja

 1. Opisati najvažnije sklopove i sustave traktora.
 2. Opisati bilansu i transmisiju snage traktora
 3. Razumjeti ulogu pojedinih sklopova u transmisiji snage traktora.
 4. Usvojiti principe rada najvažnijih sustava traktora.
 5. Objasniti važnost goriva i maziva traktora
 6. Proći obuku u poligonskoj vožnji s poljoprivrednim traktorom.
 7. Izraditi i prezentirati zadanu temu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Poljoprivredni traktor
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Drago Kraljević
Šifra modula (nastavnički portal): 147300
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 30 1,0 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva. Udžbenik. Sveucilište u Osijeku

Izborna literatura

 1. Čevra, A. (2002): Motori i motorna vozila 1, Školska knjiga, Zagreb (udžbenik) za tematske cjeline: 1234
 2. Čevra, A. (2002): Motori i motorna vozila 2, Školska knjiga, Zagreb (udžbenik) za nastavne cjeline: 1234
 3. Tanevski, D. (2001): Praktikum po motori i traktori, Tipografika, Skopje (praktikum) za tematske cjeline: 1234
 4. Tanevski, D. (2003): Motori i traktori, Prosvetno delo, Skopje (knjiga) za tematske cjeline: 1234

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Osnovna podjela traktora. Osnovi konstrukcije, pregled sastavnih dijelova. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. : Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 173. 1
2. Bilanca snage traktora. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str.174. 2
3. Zagonski mehanizmi Transmisija snage u traktoru Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 211-212. 1,2,3
4. Mjenjači brzina – mehanički Hidraulički prijenosnici snage Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 213- 214. 1,2,3,4
5. Reduktor traktora Diferencijal Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 215-216.. 1,2,3
6. Bočni prijenosnici snage Sustavi traktora: Uređaj za kočenje Sustav za upravljanje traktorom Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 216-219. 1,2,3,4
7. Hidraulički uređaj za nošenje oruđa Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 219-225. 3,4
8 Traktorski kotači Prikjlučno vratilo traktora Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 219-225. 3,4
9. Goriva i maziva za traktorske uređaje Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 5
10. Dijagnosticiranje tehničkih karakteristika traktora 6
11. Praktično svladati rukovanje i upravljanje traktorom na poligonu 7
12. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi