Agrotehnika povrćarskih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s važnijim tehnološko tehničkim činiteljima suvremenog uzgoja povrća (Integrirani način, Biodinamički i Organsi način uzgoja), te ih obučiti da se samostalno služe svim raspoloživim znanstvenim i stručnim dostignućima u uzgoju povrća. Pristupnike upoznati sa izradom i korištenjem ekspertnih sustava u uzgoju povrća.

Ishodi učenja

 1. Opisati opći i gospodarski značaj povrćarskih kultura, izložiti osnovnu sistematiku povrćarskih kultura, navesti agroekološke činitelje uzgoja (zahtjev pojedinih povrćarskih kultura prema klimatskim prilikama i tlu)., Predstaviti i objasniti ekspertne sustave u uzgoju povrća;
 2. Opisati i obrazložiti uzgoj prijesadnica te uzgoj povrća u zaštićenim prostorima.
 3. Interpretirati agrotehniku povrćarskih kultura (kupus, luk, te rjeđe kulture iz porodice kupusnjača) – konvencionalnu, organsku i održivu proizvodnju (plodored, sjetva, obrada tla za povrćarske kulture, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita povrća od bolesti, štetnika i korova, te žetva/berba i tehnološki kvalitet).
 4. Interpretirati agrotehniku povrćarskih kultura (rajčica, paprika, mrkva, celer) te rjeđe kulture iz porodice pomoćnica i štitarki – konvencionalnu, organsku i održivu proizvodnju (plodored, sjetva, obrada tla, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita povrća od bolesti, štetnika i korova, te žetva/berba i tehnološki kvalitet).
 5. Interpretirati agrotehniku povrćarskih kultura (špinat, cikla, grah, grašak) te rjeđe kulture iz porodice lobodnjača i lepirnjačai – konvencionalnu, organsku i održivu proizvodnju (plodored, sjetva, obrada tla, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita povrća od bolesti, štetnika i korova, te žetva/berba i tehnološki kvalitet).
 6. Opisati i interpretirati osnove agrotehnike i navesti alternativne načine uzgoja rjeđe povrćarski i višegodišnjih vrsta povrća ( bamija, batat, šparoga, artičoka).
 7. Izraditi i prezentirati seminarski rad iz jedne porodice (svi poznati načini uzgoja dane porodice).

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrotehnika povrćarskih kultura
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 41352
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II. Tehnologija (agrotehnika) važnijih povrćarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 2. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, Zrinski d. d.
 2. Todorović J., Lazić B., Komljenović I. (2003): Ratarsko – povrtarski priručnik, Laktaši, 2003.
 3. Todorović J., Lazić B., Komljenović I. (2003): Ratarsko – povrtarski priručnik, Laktaši, 2003.
 4. Lazić Branka, Ilić Z., Đurovka M. (2013) Organska proizvodnja povrća, Centar za organsku proizvodnju, Selenča – Novi Sad.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj uzgoja (agrotehnika – tehnologija) uzgoja povrća. Povjesni razvoj i oblici uzgoja. Osnovne značajke i suvremeni pristup u tehnologiji uzgoja. Ekspertni sustavi u uzgoju povrća i prezentacija. Integrirana proizvodnja povrća, Biodinamički uzgoj i eko preparati te organski uzgoj povrća. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II., str. 1-6; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, str.1-50. 1,2
2. Uzgoj prijesadnica, uzgoj povrća u zaštićenim prostorima. Konvencionalni i organski način uzgoja povrća u zaštićenim prostorima. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II., Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo; str. 91-103 Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 2
3. Kupusnjače (kupus, cvjetača) i lukovi (luk, češnjak), rjeđe vrste iz navedene porodice- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet; Integrirani i organski način uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II,, 5-17 i 34-47. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
  Pomoćnice (rajčica, paprika, patlidžan) i tikvenjače (krastavac, lubenica, tikve)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str, 104-120 i 138-152., AgBase – Jurišić M. (2015): Priručnik za uzgoj bilja IV. 4
5. Štitarke (mrkva, celer) i glavočike (salata, endivija)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet, Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II,, str. 60-82.; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 4
6. Lobodnjače (špinat, blitva, cikla) i lepirnjače (grah, grašak, mahune)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet, Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 198-207.; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 5
7. Rjeđe rasprostranjene vrste (bamija, batat) i višegodišnje povrće (šparoga, artičoka)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet, integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II,; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. 6
8. Drugi parcijalni ispit 4,5,6,7
Seminarski rad iz jedne porodice (svi poznati načini uzgoja dane porodice), prezentacije 7
9. Treći parcijalni ispit 8

Ispitni rokovi