Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva I

Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

dr.sc. Željko Barač
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa čimbenicima koji utječu na racionalnu uporabu poljoprivredne mehanizacije.

Ishodi učenja

 1. Opisati proizvodne procese u poljoprivredi.
 2. Opisati traktorsko-strojne agregate i njihove uvjete rada.
 3. Objasniti ocjenjivanje rada traktorsko-strojnih agregata.
 4. Razlikovati pojedine agrotehničke, tehničko-industrijske i eksploatacijske pokazatelje.
 5. Objasniti otpor i bilancu otpora poljoprivrednih strojeva.
 6. Razlikovati režime i brzinu rada poljoprivrednih agregata.
 7. Prikazati način sastavljanja traktorsko-strojnih agregata. i objasniti učinak agregata i čimbenike koji utječu na njega .
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz eksploatacije poljoprivrednih strojeva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tomislav Jurić
Šifra modula (nastavnički portal): 41355
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 2. Beštak,T. (1986): Eksploatacija poljoprivrednih oruđa, FPZ, Zagreb.
 3. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 4. Najnoviji radovi objavljeni iz područja eksploatacije poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Mičić, J. (1981): Poljoprivredne mašine i uređaji, Poljoprivredni fakultet Zemun.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Proizvodni procesi u poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivredni strojevi i agregati, osobitosti u primjeni poljoprivrednih agregata, tendencije razvoja suvremenih poljoprivrednih strojeva, klasfikacija i karakteristika uvjeta eksploatacije, reljefno – zemljišni čimbenici, klimatski čimbenici, proizvodno-organizacijski čimbenici, pokazatelji ocjene rada agregata. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 4 – 20. 1, 2, 3
2. Agrotehnički pokazatelji.. Opći agrotehnički pokazatelji i metode njihovog određivanja – vlažnost materijala, koeficijent trenja, abrazivna svojstva, korozivna svojstva, pravolinijsko, stabilno i jednolično gibanje agregata, pogreške u radu Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 21 – 29. 4
3. Posebni agrotehnički pokazatelji. Pokazatelji kvalitete obrade tla, pokazatelji kvalitete gnojidbe, sjetve i sadnje, pokazatelji njege i zaštite, pokazatelji kvalitete berbe, Tehničko-proizvodni pokazatelji. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 30 – 38. 4
4. Eksploatacijski pokazatelji, vučno-energetski pokazatelji, pogonski stroj – traktor, karakteristike traktorskih motora, određivanje karakteristika motora. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 50 – 66. 4
5. Ispitivanje-testiranje traktora, ispitivanje brzinske karakteristike motora, regulatori dizel motora, satna i specifična potrošnja goriva, ispitivanje traktora na priključnom vratilu, karakteristike prijenosnika snage motora na tratoru. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 66 – 80. 4
6. Karakteristike postroja za vožnju traktora, karakteristike pneumatika. Mehanika gibanja traktora, otpor kotrljanja, zbijanje podloge djelovanjem kotača, deformacija tla. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 80 – 98. 4
7. Parcijalni ispit 1,2,3,4
Otpor gibanju kotača, horizontalno-tangecijska opterećenja kotačima, zbijanje podloge gusjeničnim voznim postrojem, štetnost zbijanja tla. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 99 – 109. 4
8. Sila i snaga na pogonskim kotačima, mogućnost povećanja vučne sile. Opterećenost osovina traktora: traktor u stanju mirovanja, traktor u vožnji bez priključnog radnog stroja, traktor s ovješenim oruđem u stanju mirovanja, traktor s nošenim oruđem u vožnji sa stalnom brzinom. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 109 – 121. 4
9. Opterećenost osovina traktora: traktor s dvoosovinskom prikolicom ili sličnim priključkom u vožnji ili radu sa stalnom brzinom, traktor s vučenim ili polunošenim plugom u radu, traktor 4x4 agregatiran s polunošenim plugom u radu, traktor s nošenim plugovima ovješenim ispred i pozadi traktora u radu, nosač oruđa s oruđem smještenim između osovina traktora u radu, traktor pri podizanju tereta ispred prednje osovine traktora., dodatna oprema na traktorima za povećanje koeficijenta vuče. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 121 – 134. 4
10. Određivanje vučnih karakteristika i otpora, mjerenje vučnih karakteristika traktora i otpora radnih strojeva, vučni otpor poljoprivrednih strojeva u polju, bilanca otpora poljoprivrednih strojeva. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 149 – 162. 5
11. Vučna i energetska bilanca traktora Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 135 – 149. 5
12. Režim rada agregata, struktura i iskorištenje radnog vremena, učinak agregata Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 174 – 186. Beštak,T. (1986): Eksploatacija poljoprivrednih oruđa, FPZ, Zagreb., str. 51 – 65. 6, 7
13. Načini sastavljanja traktorsko – strojnih agregata, Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 165 – 167., Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad., str. 85 – 110. 7
14. Drugi parcijalni ispit 4,5,6,7
15. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi