Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Gospodarenje i recikliranje poljoprivrednog otpada

Gospodarenje i recikliranje poljoprivrednog otpada

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.
Željko Barač , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Goran Heffer
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s vrstama poljoprivrednog otpada, štetnim utjecajem na okoliš te načinom zbrinjavanja.

Ishodi učenja

  1. Opisati pojam otpada te izvore njegova nastajanja.
  2. Opisati strateške odrednice i ciljeve gospodarenja otpadom.
  3. Identificirati i rangirati poljoprivredni otpad.
  4. Usporediti razne te odabrati najbolje tehnologije pri zbrinjavanju otpada.
  5. Prezentirati bioplinsko postrojenje.
  6. Poznavati načine reciklaže otadnog materijala
  7. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz problematike vezane za otpad.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Gospodarenje i recikliranje poljoprivrednog otpada
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ivan Plaščak
Šifra modula (nastavnički portal): 41350
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 20 0,67 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica

Izborna literatura

  1. Važeći propisi iz područja gospodarenja otpadom u RH
  2. Najnoviji znanstveni i stručni radovi objavljeni iz područja gospodarenja otpadom

Plan nastave

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Osnove gospodarenja otpadom, što je otpad, postupci gospodarenja, stanje u Svijetu, EU i RH, mjesta za prihvat i načini obrade otpada Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 15-35 1, 2
2. Zakonodavne odredbe o otpadu u RH i EU, Važne institucije u RH u području otpada Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 36-46 1, 2
3. Energetska oporaba otpada, tehnologije spaljivanja otpada (piroliza, tehničko-tehnološki elementi spalionice) Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 47-71 4
4. Tehnologije spaljivanja otpada (čišćenje dimnih plinova i utjecaj na okoliš) Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 72-86 4
5. Vrste otpada u poljoprivredi, vrste zbrinjavanja, biokompostane Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 3
6. 1. parcijalni ispit 1,2,3,4
7. Biomasa, energija iz biljaka Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 87-95 3, 5, 6
8. Proces fermentacije biomase i čimbenici Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 96-114 5, 6
9. Bioplin Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 114-127 5, 6
10. Bioplinska postrojenja – konstrukcija i dimenzioniranje Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 127-137 4, 5, 6
11. Opis rada bioplinskog postrojenja Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 138-166 4, 5, 6
12. Termička obrada otpada u kafilerijama Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 167-188 3, 4, 6
13. Nove metode kemijsko-tehničke obrade Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, str. 189-194 3, 4, 6
14. 2. parcijalni ispit. 3,4,5,6
15. Prezentacije seminarskih radova studenata. 7

Ispitni rokovi

DATUM

SATI

08.02.2017.

10

22.02.2017.

10

12.04.2017.

10

10.05.2017.

10

21.06.2017.

10

12.07.2017.

10

13.09.2017.

10

27.09.2017.

10