Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva I

Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Željko Barač , mag.ing.agr.
doc.dr.sc. Drago Kraljević

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značenjem mjera servisno-preventivnog održavanja poljoprivrednih strojeva u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam i značaj servisno-preventivnog održavanja poljoprivrednih strojeva.
 2. Opisati funkciju i održavanje pojedinih sustava traktora.
 3. Opisati održavanje pojedinih poljoprivrednih strojeva.
 4. Objasniti tehničku zaštitu i garažiranje poljoprivrednih strojeva
 5. Ukazati na nepravilnosti glede obavljanja redovitih mjera održavanja, tehničke zaštite i garažiranja poljoprivrednih strojeva.
 6. Predložiti mjere za poboljšanje servisno-preventivnog održavanja, tehničke zaštite i garažiranja poljoprivrednih strojeva.
 7. zraditi model održavanja poljoprivrednih strojeva na poljoprivrednom gospodarstvu.
 8. Primjeniti zakonske propise o zaštiti okoliša obzirom na rabljena motorna ulja i ostali opasni otpad.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva I
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tomislav Jurić
Šifra modula (nastavnički portal): 161046
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 2. Sebastijanović, S.(2002): Osnove održavanja strojarskih konstrukcija,Sveučilišni udžbenik, Slavonski Brod.
 3. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 4. Bekčić, M. (1981): Održavanje i remont mehanizacije, Udžbenik, Beograd.
 5. Zakon o otpadu, N.N. 178/04.
 6. Najnoviji radovi objavljeni iz područja održavanja poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Auer, S., Kletzl, W. (1993): Handbuch für Reparaturen an Landmaschinen und Traktoren, München.
 2. Jeras, D.(1992): Klipni motori i uređaji, Školska knjiga, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Prihvat stroja, servisno-preventivno održavanje- osnovna teorijska razmatranja, uloga i organizacija servisno-preventivnog održavanja. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 3 – 30. Sebastijanović, S.(2002): Osnove održavanja strojarskih konstrukcija,Sveučilišni udžbenik, Slavonski Brod., str. 34 – 38. Bekčić, M. (1981): Održavanje i remont mehanizacije, Udžbenik, Beograd., str. 129 – 144. 1
2. Funkcija i održavanje motora, funkcija i održavanje sustava za usis zraka, funkcija i održavanje sustava za napajanje dizel motora gorivom. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 31 – 39. 2
3. Funkcija i održavanje sustava za hlađenje motora, funkcija i održavanje sustava za podmazivanje motora..Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 39 – 47. 2
4. Funkcija i održavanje akumulatora, alternatora i elektropokretača., zagonski mehanizam, bilanca snage traktora, funkcija i održavanje spojke. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 48 – 55. 2
5. Funkcija i održavanje mjenjača brzina, funkcija i održavanje diferencijala, bočnih reduktora, razvodnika snage, kardanskih prijenosnika, ulja za zagonske mehanizme. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 55 – 62. 2
6. Funkcija i održavanje sustava za upravljanje strojem, funkcija i održavanje sustava za kočenje, funkcija i održavanje naplatka i guma, funkcija i održavanje uređaja za nošenje oruđa. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 63 – 71. 2
7. Prvi parcijalni ispit 1, 2
Održavanje oruđa za obradu tlla, održavanje plugova, tanjurača, drljača i sjetvospremača, održavanje rotirajućih oruđa za obradu tla, održavanje rasipača mineralnog gnojiva i stajskog gnoja, održavanje sijačica i sadilica, održavanje kultivatora za međurednu obradu, održavanje strojeva za aplikaciju pesticida. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 72 – 79. 3
8. Održavanje strojeva za spremanje sijena, održavanje kosilica, održavanje strojeva za okretanje i skupljanje sijena, održavanje preša za sijeno, održavanje prikolica, održavanje silažnog kombajna, održavanje univerzalnog žitnog kombajna, održavanje kombajna za kukuruz, održavanje sjekača glava, vadilica i utovarivača šećerne repe. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 79 – 85. 3
9. Održavanje uređaja opreme i strojeva u stočarstvu.Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 86 – 95. 3
10. Tehnička zaštita poljoprivrednih strojeva i garažiranje poljoprivrednih strojeva. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 95 – 111. Bekčić, M. (1981): Održavanje i remont mehanizacije, Udžbenik, Beograd., str. 144 – 147. 4
11. Zakonski propisi o zaštiti okoliša obzirom na rabljena motorna ulja i ostali otpadni materijal. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 322 – 327. Zakon o otpadu, N.N. 178/04. 5
12. Drugi parcijalni ispit 3, 4, 5
13. Prezentacije seminarskih radova 5, 6, 7

Ispitni rokovi