Povrćarstvo i cvjećarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
dr.sc. Monika Tkalec Kojić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s povrćarskim i cvjećarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih vrsta.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture
 2. Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
 3. Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i cvjećarskih vrsta
 4. Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja – biološka kontrola
 6. Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda i cvijeta

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0 70% 0%
Seminarski rad 0,2 10%
Usmeni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus, Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
 4. Parađiković, N. (2008): Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste i Uzgoj cvijeća u zaštićenom prostoru (predavanja)
 5. Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb
 6. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/
 7. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 8. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – online skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (http://www. pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Op%C4%87e%20i%20specijalno%20povr%C4%87arstvo/)

Izborna literatura

 1. Ingram, D., Vince-Prue, D., Gregory, P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scottish Crop Research Institute

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika povrća, gospodarska i botanička razdioba, razmnožavanje povrćarskih kultura. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 3-19 1
2. Odnos povrćarskih kultura prema uvjetima sredine, Ishrana i gnojidba povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 19-79. 1, 3
3. Sjeme, pesticidi, Proizvodnja presadnica, Održiva i organsko biološka proizvodnja povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 79-97.; 155-195. 4,5
4. Važnost zaštićenih prostora u proizvodnji povrća, Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 97-154. 2
5. Pomoćnice, Tikvenjače, Krstašice, Glavočike Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 195-435. 2, 3, 4, 5, 6
6. Lukovi, Štitarke, Lobodnjače, Lepirnjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 435-510. 2, 3, 4, 5, 6
7. 1. parcijalni ispit  
Sistematika cvijeća, podjela cvjetnih kultura Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/ Nastava%20Florikultura/ 1
8. Razmnožavanje cvjetnih vrsta Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/ 1, 4
9. Supstrati u hortikulturi Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/ 1, 4
10. Jednogodišnje cvijeće (mak, begonija, petunija, kadifica, cinija) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 2, 3, 4, 5, 6
11. Jednogodišnje cvijeće (salvija, zjevalice, karanfil, ageratum, vodenika) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 2, 3, 4, 5, 6
12. Dvogodišnje cvijeće (Tratinčica, maćuhica, potočnica, zvončić, ruže, gerber) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos. unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
13. Dvogodišnje cvijeće (krizantema, alstromerija, gladiola, ljiljani, orhideje, fuksija, hortenzija, verbena) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura 2, 3, 4, 5, 6
14. Geofite Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura; Power point prezentacija 2, 3, 4, 5, 6
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi