Tehnike dorade i uskladištenja I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić

Ciljevi predmeta

Savladavanje gradiva i usvajanje znanja, kako bi se u praksi postizao optimum kod dorade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

  1. Nabrojiti osnovne zadatke skladištenja
  2. Opisati čimbenike koji utječu na životnu sposobnost poljoprivrednih proizvoda
  3. Navesti fizikalana svojstva poljoprivrednih proizvoda
  4. Razlikovati tipove skladište i opremu u njima
  5. Razlikovati osnovna svojstva vlažnog uzduha
  6. Prepoznati osnovne tipove sušara

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,6 -
Pohađanje vježbi 0,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,8 26,66%
seminarski rad - -
usmeni ispit 2,2 73,34%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb (udžbenik)
  2. Babić, Ljiljna; Babić Mirko (2000): Sušenje i skladištenje. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
  3. Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb
  4. Šumanovac, Luka, Slavko Sebastijanović, Darko, Kiš (2011): Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Skladištenje- značaj, vrste i tipovi skladišta, činioci koji utječu na životnu sposobnost uskladištenog proizvoda Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb, 114- 185 1,2
2. Primjese. Vlaga i temperature kao faktori koji utječu na skladištenje Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb, 8 – 23 1,2
3. Fizikalna svojstava poljoprivrednih proizvoda Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb, 55 – 70 Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb, 31- 51 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Objekti i oprema za doradu i skladištenje zrna Ritz, Josip (1997): Uskladištavanje ratarskih proizvoda. PBI d.o.o. Zagreb,111 – 152, Stjepan Kljusurić (2000): Uvod u tehnologiju mljevenja pšenice, Prehrambeno tehnološki fakultet , Osijek, 42 – 59, 123 – 135, 145- 192 4
5. Sušti uzduh, vlažni uzduh i Mollier-ov dijagram Fran Bošnjaković (1976): Nauka o topline II, Sveučilište u Zagrebu, 229 – 245 Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb, 117- 158 5
6. Promjene stanja vlažnog uzduha Fran Bošnjaković (1976): Nauka o topline II, Sveučilište u Zagrebu, 229 – 245 Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb, 117- 158 5
7. Drugi parcijalni ispit 4,5
Sušenje i vrste sušenja Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb, 159- 394 6
9. Podjela sušara i orema u njima Zvonko Katić (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf, Zagreb, 159- 394 6
10. Aktivna ventilacija zrna Babić, Ljiljna; Babić Mirko (2000): Sušenje i skladištenje. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 6
11. Treći parcijalni ispit 6

Ispitni rokovi