Pčelarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija

Suradnici

Marin Kovačić , mag.ing.agr.

Naziv modula: Pčelarstvo
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
Šifra modula (nastavnički portal): 147311
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 20 0,8 15
Pohađanje vježbi 20 0,8 10
Pohađanje seminara - -  
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5 0,2 5
Parcijalni ispit 2 0,72 40
Završni ispit Pismeni 14,3 0,57 30
Ukupno ECTS 3 100

Ispitni rokovi

Razdoblje Rang Broj termina Datum ispita
01. do 30. studenog 2016 Izvanredni 1 30.11.2016. u 9:00 sati
02. do 27. siječnja 2017 Izvanredni 1 25.1.2017. u 9:00 sati
30. siječnja do 24. veljače 2017 Redovni, zimski 2 8. i 22. 2.2017. u 9:00
03. do 28. travnja 2017. Izvanredni 1 12.4. 2017. u 9:00 sati
02. do 31. svibnja 2017. Izvanredni 1 24.5.2017. u 9:00 sati
12. lipnja do 14. srpnja 2017. Redovni, ljetni 2 14.6. i 5.7.2017.
28. kolovoza do 29. rujna 2017. Redovni, jesenski 2 6.i 27.9.2017.
20. rujna 2017. Dekanski 1 20. rujna 2017.