Tjelesna i zdravstvena kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Ciljevi predmeta

Educirati studente o važnosti cjeloživotnog vježbanja i bavljenja sportom ili rekreacijom u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja. Razvijanje aerobnih i anaerobnih kapaciteta kod studenata, povećanju funkcije lokomotornog sustava te funkcionalnih sposobnosti. Utjecati na socijalizaciju u homogeniziranim grupama. Razvijati zdrave radne i higijenske navike.

Ishodi učenja

 1. Definirati bolesti suvremenog načina života uzrokovane hipokinezijom.
 2. Samostalno individualno cijeloživotno izvoditi tijelovježbe u svrhu promicanja zdravlja
 3. Osposobiti se za nesmetano izvođenje motoričkih zahtjevnih radnih aktivnosti
 4. Osposobiti studente u izradi individualnih programa vježbanja u fitnessu
 5. Praćenje sastava tijela i kritičnih regija u anatomiji i fiziologij ljuckog tijela
 6. Prevenirati zdravlje uz kontroliranu prehranu i utilitarno vježbanje.
 7. Poticati odgovornost i samostalnost u realizaciji nastavnog programa.
 8. Upoznati studente sa CARDIO trenažerima aerobno anaerobnog usmjerenja
 9. Primjenjivati praktična znanja i vještine stečene na nastavi TZK u prevenciji profesionalnih oboljenja koja njihova buduća profesija može uzrokovati njihovom zdravlju.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2 50%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1 25%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1 0% 25%
Završni ispit 0 0% 0%
Ukupno 4 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Milanović D,Kolman M:1993;Priručnik za sportske trenere;Sportska stručna biblioteka Zg.
 3. Mišigoj-Duraković, M. i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje, Zagreb:Grafos: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 4. Milanović D,Bartuluci M:1995;fitness i sport;FFK Sveučilište Zagreb
 5. Bartoluci, M., Čavlek, N. (ur.) (2007), Turizam i sport- razvojni aspekti (Tourism and sport- aspects of development), Školska knjiga, Zagreb.
 6. Žugić, Z. i Bartoluci, S. (2004.). Slobodno vrijeme i sport. U M. Bartoluci i suradnici: Menedžment u sportu i turizmu / Management in Sport and Tourism (str. 59 – 69). Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet
 7. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik) Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 8. Milanović, D., E. Hofman, V. Puhanić, V. Šnajder (1986.) Atletika – znanstvene osnove. Fakultet za fizičku kulturu u Zg.

Izborna literatura

 1. Bartoluci, M. i suradnici (2004), Menedžment u sportu i turizmu (Management in sport and tourism), Kineziološki fakultet i Ekonomski fakultet, Zagreb.
 2. Janković V., Marelić N. (1995.) Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 3. Cristian B:1982:Tijelo kao stroj;Globus, Zagreb
 4. Šnajder V. (1995). Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 5. Šnajder V. (1997). Hodanje i trčanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu

Plan nastave

Nastavne cjeline Nastavne teme Ishodi učenja
1. Atletika
Uvodno upoznavanje s modulom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Ciklička kretanja, razvijanje aerobnog i anaerobnog statusa, te funkcionalnih sposobnosti. Inicijalno mjerenje cikličkih kretanja 1-5
Opće pripremne (opv) vježbe kao osnova za pokretljivost lokomotornog sustava, tranzitivno i finalno mjerenje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti 1-5
2. Poligoni prepreka- vis , upor, penjanje, preskoci, ravnotežni položaj
Razvijanje motoričkih sposobnosti kroz zadane testove 1-5
Poligoni prepreka, osnova za razvoj motoričkih sposobnosti i koordinacije 1-5
Mjerenje indeksa tjelesne mase i antropoloških vrijednosti kao i motoričkih sposobnosti
3. Fitness programi
Upoznavanje s trenažerima i osnovnim zakonitostima rada 1-5
Vježbe snage i izržljivosti za ruke i rameni pojas 1-5
Vježbe za trup i noge kružnog treninga snage 1-5
Pravilnost i svrha vježbi za jačanje velikih mišićnih grupa 1-5
4. Košarka- Odbojka kineziološka aktivnosti
Vođenje, dodavanje, pravila, taktika, tehnika i igra košarke 3
Sustav igre košarke kroz turnire u zadanim grupama
5. Nogomet- kineziološka aktivnosti
Vođenje, dodavanje, pravila, taktika, tehnika i igra nogometa 3
Sustav igre nogometa kroz turnire u zadanim grupama
6. Streljaštvo-Penjanje na umjetnoj stjeni
Sportsko streljaštvo,pravila ponašanja na stjeni,sigurnost, pravila natjecanja, taktika, tehnika oba sporta,pružanje prve pomoći 1-5
7. Badminton
Servis,forhend bechend udarci, pravila, taktika 3
8. Plivanje
Učenje plivanja, pravilnost izvođenja pojedinih tehnika plivanja K,L,P,vježbe disanja, skokovi 1-5
9. Plesne strukture
Osnove plesnih koraka,ples u paru,domaća kola I moderni standardni plesni koraci 1-2

Ispitni rokovi