Zootehnika - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zootehnika - 3. godina

5. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Goran Kušec
Animalni proizvodi I Prof.dr.sc. Goran Kušec
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
35 10 10 10 10 5
Prof.dr.sc. Jadranka Deže
Ekonomika stočarske proizvodnje Prof.dr.sc. Jadranka Deže
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
40 0 0 0 0 3
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Lovstvo I Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
50 0 0 25 0 5
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
Ribarstvo I Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
50 5 3 8 9 5
Završni rad 0 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
75 0 0 0 0 6

6. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
Agrarna politika Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Dobrobit životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Pero Mijić
65 0 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
Ekološka zootehnika Prof.dr.sc. Đuro Senčić
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Davor Kralik
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 0 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
45 0 10 10 10 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Oblikovanje krajobraza i dendrologija Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Alka Turalija , dipl.ing.
55 0 0 20 0 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Obnovljivi izvori energije Prof.dr.sc. Davor Kralik
dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
doc.dr.sc. Ana Crnčan
55 0 0 20 0 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Osnove agroekologije Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
60 0 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Mirta Rastija
Osnove proizvodnje žitarica, industrijskog i krmnog bilja Prof.dr.sc. Mirta Rastija
doc.dr.sc. Dario Iljkić
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
dr.sc. Ivana Varga
Prof.dr.sc. Manda Antunović
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
55 0 0 20 0 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Povrćarstvo i cvjećarstvo izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
30 15 10 20 0 6
izv.prof.dr.sc. Dalida Galović
Savjetodavna služba u zootehnici izv.prof.dr.sc. Dalida Galović
35 40 0 0 0 6
Stručna praksa I 0 0 75 0 0 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Prof.dr.sc. Darko Kiš
dr.sc. Domagoj Zimmer
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
50 20 25 0 15 6
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Tržište i marketing hrane Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
50 25 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Uzgoj i držanje kućnih ljubimaca izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
40 15 0 20 0 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Voćarstvo i vinogradarstvo Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Zaštita bilja I izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
doc.dr.sc. Sanda Rašić
55 20 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Zootehnika u zaštiti prirode i okoliša Prof.dr.sc. Davor Kralik
dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 0 10 0 6