Dobrobit životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Pero Mijić

Ispitni rokovi