Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Zootehnika » 3. godina » Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja

Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim postulatima iz zoohigijene i zdravstvene zaštite životinja s naglaskom na prepoznavanje bolesne životinje, kao i uvjeta koje pogoduju nastanku bolesti životinja.

Ishodi učenja

 1. Opisati načine prilaženja i obuzdavanja pojedinih vrsta domaćih životinja u svrhu pregleda i zootehničkih zahvata.
 2. Razlikovati metode kliničke pretrage životinja koje se primjenjuju u svrhu dijagnostike bolest.
 3. Slijediti kliničko-dijagnostički postupak prilikom pregleda životinje.
 4. Odabrati anamnestička pitanja prikladna za postavljanje dijagnoze bolesti.
 5. Koristiti ispitivanje habitusa, pregled vidljivih sluznica, pregled dlake, kože i potkožnog tkiva i pretragu limfnih čvorova, te mjerenje trijasa (tjelesna temperatura, bilo, disanje) u svrhu prepoznavanja bolesne životinje.
 6. Primijeniti načine davanja lijekova pod kontrolom veterinara i u hitnim slučajevima.
 7. Razlikovati fizikalne i kemijske čimbenike mikloklime koji mogu pogodovati nastanku bolesti.
 8. Identificirati povoljne zoohigijenske uvjete za smještaj pojednih vrsta domaćih životinja.
 9. Izvoditi metode pomoći prilikom poroda domaćih životinja.
 10. Prakticirati metode dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave 0,4 20%
(aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,2 80% 0%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,4 0% 80%
Usmeni završni ispit 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb.
 2. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja (3. dio) – Fiziologija i patologija reprodukcije. Intergrafika Zagreb.
 3. Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu. Medicinska naklada, Zagreb

Izborna literatura

 1. Asaj, A. (1999): Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu. Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Rupić, V. (2011): Zaštita zdravlja domaćih životinja (5. dio) – Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Zrinski, Zagreb.
 3. Veterinarski priručnik (2012) (VI. izmjenjeno izdanje), Vlasta Herak-Perković, Ž. Grabarević, J. Kos (urednici): Medicinska naklada, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pristup i obuzdavanje domaćih životinja. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 1
2. Temeljne i posebne metode kliničke pretrage životinja. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 2
3. Shema kliničke pretrage. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 3
4. Kliničko-dijagnostički postupak. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 3
5. Anamneza. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 4
6. Habitus. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 5
7. Pregled vidljivih sluznica. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 5
8. Pregled dlake, kože i potkožnog tkiva. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 5
9. Pretraga limfnih čvorova. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 5
10. Trijas. Ramadan, P. i I. Harapin (1998): Interna klinička propedeutika domaćih životinja, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb. 5
11. Načini davanja lijekova. 6
12. 1. parcijalni ispit 1-6
Tematska cjelina 2: Zoohigijena i reprodukcija (P – 30 sati) Fizikalni i kemijski čimbenici mikroklime. Asaj, A. (1999): Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu. Medicinska naklada, Zagreb. 7
13. Povoljni uvjeti za smještaj pojedinih vrsta domaćih životinja. Asaj, A. (1999): Zdravstvena dezinfekcija u nastambama i okolišu. Medicinska naklada, Zagreb. 8
14. Reprodukcija životinja i umjetno osjemenjivanje. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja (3. dio) – Fiziologija i patologija reprodukcije. Intergrafika Zagreb. 9
15. Položaj ploda i pomoć prilikom poroda životinja. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja (3. dio) – Fiziologija i patologija reprodukcije. Intergrafika Zagreb. 9
16. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Rupić, V. (2011): Zaštita zdravlja domaćih životinja (5. dio) – Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Zrinski, Zagreb. 10
2. parcijalni ispit 7-10

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.