Alumni

Dobro došli na službene stranice ALUMNI FAZOS udruge bivših studenata i prijatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Udruga je neprofitna pravna osoba osnovana 18. prosinca 2012.

Ciljevi udruge su:

• očuvanja tradicije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, promicanja ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u svijetu,

• skrbljenja za razvitak i napredak Fakulteta,

• izgradnje, jačanje veza i suradnje između bivšeg studenata Fakulteta radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa,

• razvijanja suradnje između Fakulteta i tvrtki ili organizacija u kojima rade bivši studenti fakulteta,

• unaprjeđenja djelatnosti, kvaliteta studiranja, nastavnih procesa i znanstvenog rada na Fakultetu,

• poticanja i unapređivanja stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti članova Udruge,

• pomoći Fakultetu u marketingu i promociji,

• pomoći potencijalnim studentima pri odabiru studija te sadašnjim studentima tijekom studija i kasnije pri zapošljavanju,

• međusobne pomoći članova pri usavršavanju i zapošljavanju,

• promicanje ugleda inženjerske poljoprivredne struke te njegovanja i razvijanja etike inženjerskog poziva,

• utjecanja na stvaranje javnog stručnog i znanstvenog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja u stručnim i znanstvenim poljima poljoprivrede, ekologije i zaštite okoliša,

• utjecanja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša,

• unapređenja veza između stručnjaka i znanstvenika,

• prikupljanja donacija i članarina za stipendije studenata Fakulteta, projekte Fakulteta i aktivnosti Udruge, uspostavljanje zaklada

• poticanja i uspostavljanja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu, te uspostavljanja i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama kod nas i u svijetu.

• izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija iz područja svoje djelatnosti