Nacionalne razine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o ustanovama

Zakon o radu

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Integrirani popis stručnih naziva te njihovih kratica