Nacionalne razine

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/2007 OUSRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 Odluka i rješenje USRH, 60/15 Odluka USRH TE 131/2017)
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN broj: 45/2009)
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN broj: 107/2007, 118/2012)
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN broj: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011)
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN br. 22/13, 41/16, 64/18)
Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN broj: 71/07)
Zakon o ustanovama (NN broj: 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008)
Zakon o radu (NN broj: 93/14 ,127/17, 98/19 )
Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj: 27/2001, 39/2009)
Zakon o javnoj nabavi (NN broj: 120/16)
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN broj 28/2017)
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN broj: 129/2005)
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN broj: 13/2012)
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN broj: 61/2017)
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN broj: 106/2006, 122/2017)