Odbori i povjerenstva

U obavljanju stručnih poslova Fakultetskom vijeću pomažu odbori i povjerenstva, koje za dvogodišnje mandatno razdoblje imenuje Fakultetsko vijeće. Osim odbora i povjerenstava Fakultetsko vijeće prema potrebi donosi odluke o imenovanju i drugih stručnih povjerenstava, vezanih za razredbeni postupak, izbore nastavnih i znanstvenih djelatnika pri napredovanju u zvanju, ocjene i obrane magistarskih i doktorskih radova, uredništva časopisa “Poljoprivreda” i dr.