Odbor za diplomske radove

Članovi odbora za diplomske radove:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Mirta Rastija predsjednica 031/554-820 mirta.rastija@pfos.hr III/350
prof. dr. sc. Goran Heffer član 031/533-670 goran.heffer@pfos.hr II/203
prof. dr. sc. Karolina Vrandečić član 031/554-930 karolina.vrandecic@pfos.hr IV/420
izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik član 031/554 867 zlata.kralik@pfos.hr I/118
Izv. prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec član 031/554-943 ljubica.ranogajec@pfos.hr I/108
Doc. dr. sc. Mislav Đidara član 031/554-938 mislav.didara@pfos.hr III/310
doc. dr. sc. Vladimir Jukić član 031/554 936 vladimir.jukic@pfos.hr II/217
doc. dr. sc. Miroslav Lisjak član 031/554 831 miroslav.lisjak@pfos.hr III/317
Doc. dr. sc. Tomislav Vinković član 031/554 889 tomislav.vinkovic@pfos.hr II/216