Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima

Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima

Članovi povjerenstva za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić predsjednik 031/554-842 krunoslav.zmaic(at)fazos.hr I/101
prof.dr.sc. Zvonko Antunović član 031/554-899 zvonko.antunovic(at)fazos.hr III/302
prof.dr.sc. Renata Baličević član 031/554-838 renata.balicevic(at)fazos.hr 0/11
prof.dr.sc. Jadranka Deže član 031/554-850 jadranka.deze(at)fazos.hr I/105
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić član 031/554-877 vjekoslav.tadic(at)fazos.hr II/230