Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima

Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima

Članovi povjerenstva za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Vlado Guberac predsjednik 031/554-802 vlado.guberac@pfos.hr I/156
prof.dr.sc. Matija Domaćinović član 031/554-927 matija.domacinovic@pfos.hr III/304
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić član 031/554-842 krunoslav.zmaic@pfos.hr I/101
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević član 031/554-838 renata.balicevic@pfos.hr 0/11
doc.dr.sc. Ivan Plaščak član 031/554-883 ivan.plascak@pfos.hr II/201