Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za osiguranje kvalitete

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete

Članovi povjerenstva za osiguranje kvalitete:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić predsjednica 031/554-842 tihana.sudaric(at)fazos.hr I/112
izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija član 031/554-903 vesna.rastija(at)fazos.hr III/334
doc.dr.sc. Danijela Samac član 031/554-907 danijela.samac(at)fazos.hr III/312
doc. dr. sc. Mislav Đidara član 031/554-926 mislav.didara(at)fazos.hr III/310
Sanja Jelić Milković mag.ing.agr. član sanja.jelic(at)fazos.hr I/
dr.sc. Ivana Rukavina vanjski dionik - član
dr.sc. Vesna Tomaš vanjski dionik - član
Antonija Petrić studentica 1. godine diplomskog studija-član
Maja Lubina studentica 2. godine diplomskog studija-član

Dokumenti