Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja

Članovi povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Matija Domaćinović predsjednik 031/554-927 matija.domacinovic(at)fazos.hr III/304
prof.dr.sc. Manda Antunović član 031/554-821 manda.antunovic(at)fazos.hr III/348
prof.dr.sc. Tomislav Jurić član 031/554-888 tomislav.juric(at)fazos.hr II/202
prof.dr.sc. Darko Kiš član 031/554-847 dako.kis(at)fazos.hr 0/45
prof.dr.sc. Emilija Raspudić član 031/554-902 emilija.raspudic(at)fazos.hr IV/408
Renata Meleš, mag.iur. 031/554-800 renata.meles(at)fazos.hr I/157