Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja

Članovi povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Matija Domaćinović predsjednik 031/554-927 matija.domacinovic@pfos.hr III/304
prof.dr.sc. Manda Antunović član 031/554-821 manda.antunovic@pfos.hr III/348
prof.dr.sc. Vlado Guberac član 031/554-802 vlado.guberac@pfos.hr I/156
prof.dr.sc. Emilija Raspudić član 031/554-902 emilija.raspudic@pfos.hr IV/408
prof.dr.sc. Đuro Senčić član 031/554-925 djuro.sencic@pfos.hr III/301
Renata Meleš, mag.iur. 031/554-800 renata.meles@pfos.hr I/157