Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za razvoj i organizaciju pokušališta

Povjerenstvo za razvoj i organizaciju pokušališta

Članovi povjerenstva za razvoj i organizaciju pokušališta:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević predsjednik 031/554-886 mato.drenjancevic(at)fazos.hr II/241
prof.dr.sc. Đuro Banaj član 031/554-983 djuro.banaj(at)fazos.hr II/258
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić član 031/554-920 tihomir.florijancic(at)fazos.hr I/136
prof.dr.sc. Danijel Jug član 031/554-833 danijel.jug(at)fazos.hr IV/429
prof.dr.sc. Domagoj Rastija član 031/554-829 domagoj.rastija(at)fazos.hr III/318
prof.dr.sc. Zvonimir Steiner član 031/554-900 zvonimir.steiner(at)fazos.hr III/305
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković član 031/554-889 tomislav.vinkovic(at)fazos.hr II/216
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić član 031/554-936 vladimir.jukic(at)fazos.hr II/217
doc.dr.sc. Vladimir Margeta član 031/554-944 vladimir.margeta(at)fazos.hr I/146