Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Članovi povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Zvonko Antunović predsjednik 031/554-899 zvonko.antunovic@pfos.hr III/302
prof.dr.sc. Matija Domaćinović član 031/554-927 matija.domacinovic@pfos.hr III/304
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić član 031/554-920 tihomir.florijancic@pfos.hr I/136
prof.dr.sc. Vlado Guberac član 031/554-802 vlado.guberac@pfos.hr I/156
prof.dr.sc. Goran Kušec član 031/554-866 goran.kusec@pfos.hr I/116
prof.dr.sc. Zlata Milaković član 031/554-876 zlata.milakovic@pfos.hr II/
prof.dr.sc. Emilija Raspudić član 031/554-902 emilija.raspudic@pfos.hr IV/408
prof.dr.sc. Luka Šumanovac član 031/554-810 luka.sumanovac@pfos.hr II/205
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić član 031/554-842 krunoslav.zmaic@pfos.hr I/101
Renata Meleš, mag.iur. 031/554-800 renata.meles@pfos.hr I/157