Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Fakultetsko vijeće » Odbori i povjerenstva » Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Članovi povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
prof.dr.sc. Zvonko Antunović predsjednik 031/554-899 zvonko.antunovic(at)fazos.hr III/302
prof.dr.sc. Matija Domaćinović član 031/554-927 matija.domacinovic(at)fazos.hr III/304
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić član 031/554-920 tihomir.florijancic(at)fazos.hr I/136
prof.dr.sc. Goran Kušec član 031/554-866 goran.kusec(at)fazos.hr I/116
prof.dr.sc. Emilija Raspudić član 031/554-902 emilija.raspudic(at)fazos.hr IV/408
prof.dr.sc. Luka Šumanovac član 031/554-810 luka.sumanovac(at)fazos.hr II/205
prof.dr.sc. Tihana Teklić član 031/554-828 tihana.teklic(at)fazos.hr III/314
prof.dr.sc. Sonja Vila član 031/554-893 sonja.vila(at)fazos.hr III/371
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić član 031/554-842 krunoslav.zmaic(at)fazos.hr I/101
Josipa Puškarić mag.ing.agr. član 031/533072 josipa.puskaric(at)fazos.hr IV/410
Marko Ivić mag.educ.chem. član
Renata Meleš, mag.iur. 031/554-800 renata.meles(at)fazos.hr I/157