Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Kratka povijest fakulteta » Razdoblje od 1975. do 1991. godine

Razdoblje od 1975. do 1991. godine

Godine 1975. osniva se Sveučilište u Osijeku, čijom članicom postaje i Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološki fakultet. Poljoprivredni fakultet je prvi puta registriran pod tim nazivom godine 1976., kada od postojećeg Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološkog fakulteta nastaju dvije zasebne fakultetske ustanove i to Poljoprivredni i Prehrambeno-tehnološki fakultet. Iste godine osniva se u sastavu Sveučilišta Biotehnički znanstveno nastavni centar (BTZNC), koji udružuje Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredni institut, Prehrambeno-tehnološki fakultet. Od akademske godine 1976/77. započinje s radom novo uspostavljeni smjer poljoprivrednog strojarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Godine 1977. Poljoprivredni fakultet, zajedno s ostalim članicama BTZNC-a useljava u novoizgrađeni prostor na Tenjskoj cesti. Useljenjem u novi prostor od preko 4000 četvornih metara Poljoprivrednom fakultetu su pružene mogućnosti u značajnom i kvalitetnom poboljšanju znanstvene i nastavne djelatnosti. Od 1. siječnja 1978. godine Viša poljoprivredna škola Vinkovci udružuje se s Poljoprivrednim fakultetom u jedinstvenu fakultetsku ustanovu. Činom integracije Viša poljoprivredna škola je unijela svoje smjerove (ratarstva, stočarstva i poljoprivrednog strojarstva), današnjim jezikom rečeno stručne studije, u Poljoprivredni fakultet Osijek. Popratnim se dokumentom integracije utvrđuje da se nastava ratarstva i stočarstva VI. i VII. stupanj izvodi u Osijeku, a nastava VI. i VII. stupnja poljoprivrednog strojarstva u Vinkovcima.

Fotogalerija

Razdoblje od 1975. do 1991. godine