Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Kratka povijest fakulteta » Razdoblje od 1995. do 2010. godine

Razdoblje od 1995. do 2010. godine

Godine 1995. Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek dodijeljen je privremeni smještaj u zgradi bivše General-vojarne u Tvrđi, na Trgu Svetoga Trojstva 3. Od tada je započeo proces prostorne obnove, koji se sastojao u opremanju predavaonica, laboratorija, knjižnice, informatičkoga kabineta i kompletne infrastrukture. Obnavljanje i prilagođavanje skromnoga prostora obrazovnim i znanstvenim potrebama na lokaciji Fakulteta u Tvrđi i na stručnome studiju u Vinkovcima odvijao se desetak godina postupno i u skladu s financijskim mogućnostima Fakulteta te potporama osječkoga Sveučilišta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te ostalih institucija. Tijekom 1995. godine ponovo se osjećalo zadovoljstvo napretka. Tome osjećaju doprinijela je dijelom i skromnost na koju su se naši djelatnici i studenti navikli u osjećanju tereta beskućnika i života u neprimjerenim uvjetima za normalan znanstveni i obrazovni rad. Novi nastavni programi za smjerove ratarstvo, opći i zootehnika, u trajanju od 9 semestara, prihvaćeni su od Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu 1996., a upis studenata započeo u akademskoj 1996./1997.godini. Novi se nastavni plan za smjer mehanizacije u poljoprivredi počeo primjenjivati upisom studenata u akademsku 2000./2001., a za smjer agroekonomike od 2003./2004. akademske godine. Od 1998. godine dotadašnji VI. stupanj nastave odvijao se na Poljoprivrednom odjelu u Vinkovcima, Veleučilišta u Požegi. Studenti su mogli upisivati sljedeće smjerove: zootehnika, bilinogojstvo, obiteljska gospodarstva, poljoprivredna tehnika, a od akademske 2003./2004. godine studenti su mogli upisati i smjer agrarno poduzetništvo. U skladu s reformom visokog obrazovanja u Hrvatskoj, dolazi do novih promjena u studijskim programima usklađenih s Bolonjskom deklaracijom. Nove studijske programe studenti upisuju od akademske 2005./2006. godine.

Fotogalerija

Razdoblje od 1995. do 2010. godine Razdoblje od 1995. do 2010. godine Razdoblje od 1995. do 2010. godine