Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Kratka povijest fakulteta » Razdoblje od 2010. do 2015. godine

Razdoblje od 2010. do 2015. godine

Razdoblje od 2010. do 2015. godine jedno je od najintenzivnijih u povijesti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek te svakako označava prekretnicu u njegovom radu i razvoju. Ono što je obilježilo ovo razdoblje svakako je otvaranje nove zgrade Fakulteta i preseljenje u nove prostore. Tijekom akademske godine 2010./2011. provedena je analiza prioriteta i donesene su odluke o opremanju praktikuma, laboratorija i kabineta, izrađeni su rasporedi sjedenja po kabinetima, definirani nazivi laboratorija i praktikuma. Fakultet je svečano otvorila premijerka, gospođa Jadranka Kosor, 5. listopada 2011. godine. Akademska godina 2011./2012. prva je akademska godina koja je provedena u novoj zgradi fakulteta. Do kraja 2011. godine završeno je preseljenje u kabinete, a tijekom proljeća 2012. godine u najvećem je dijelu završeno preseljenje laboratorija i sve opreme. Od preseljenja do danas kontinuirano traje opremanje prostora predviđenih za nastavni proces i studente, kao i prostora za znanstveno-istraživački rad. U akademskoj godini 2009./2010. studij je završila prva generacija studenata diplomskih studija po tzv. Bolonjskome procesu. Na osnovi osmogodišnjeg iskustva provođenja preddiplomskih studija i uočenih nedostataka te iskazanih potreba za poboljšanjem, provedene su izmjene preddiplomskih sveučilišnih studija do 20%. Izmjene su usvojene na Fakultetskome vijeću u srpnju 2014. godine, odobrene od Senata Sveučilišta te se s izvođenjem započelo od akademske godine 2014./2015. Uz sve navedeno na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek je provedena i reakreditacija. Rad na reakreditaciji Fakulteta započeo je izradom Samoanalize, na više od 300 stranica u sedam poglavlja (Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete; Studijski programi; Studenti; Nastavnici; Znanstvena i stručna djelatnost; Mobilnost i međunarodna suradnja; Resursi: stručne službe, prostor, oprema i fi nancije), na hrvatskome i engleskome jeziku. U njoj je prikazan ukupan rad Fakulteta tijekom pet godina, pri čemu je prikazano i kritičko promišljanje što i kako poboljšati. U listopadu 2013. godine Fakultet je dobio i Akreditacijsku preporuku za izdavanjem dopusnice na pet godina, na temelju koje je 2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo Potvrdu (Dopusnicu) za znanstveno-nastavnu djelatnost. Na razini Fakulteta tijekom 2014. godine izrađen je i prijavljen projekt „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ na Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira” u sklopu Europskoga socijalnoga fonda, Operativnoga programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Projektom će se izraditi standardi zanimanja, standardi kvalifikacija i skupovi ishoda učenja za prvostupnike poljoprivrede te novi studijski program preddiplomskoga studija Poljoprivrede na Poljoprivrednome fakultetu.

Fotogalerija

Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine Razdoblje od 2010. do 2015. godine