Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Kratka povijest fakulteta » Razdoblje od osnivanja do 1975. godine

Razdoblje od osnivanja do 1975. godine

Poljoprivredni fakultet osnovan je 18. listopada 1960. godine pod nazivom Visoka poljoprivredna škola. Iako tada u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, bio je prva visokoškolska ustanova u ovom dijelu Hrvatske. Razlog osnivanju bila je potreba za obrazovanjem kadrova iz poljoprivrede, a vrijeme osnivanja poklapalo se s intenzivnim razvojem znanosti u poljoprivredi te primjenom tih znanstvenih dostignuća u tehnologijama uzgoja ratarskih kultura i domaćih životinja. Nositelj znanstveno-istraživačke djelatnosti u poljoprivredi u to je vrijeme na ovom području bio Poljoprivredni institut u Osijeku. Inicijativu o osnivanju Visoke poljoprivredne škole pokrenula je osječka podružnica Društva agronoma. Tadašnja Visoka poljoprivredna škola organizirala je nastavu na dva smjera i to na ratarskom i stočarskom, u trajanju od šest semestara, odnosno tri godine, a u prvi je semestar u jesen 1960. godine bilo upisano 88 redovnih i 146 izvanrednih studenata. Ubrzo se postojeći program pokazao neodgovarajućim zbog preopterećenosti studenata, jer je praktično četverogodišnji program studija poljoprivrede bio zgusnut u tri godine. Godine 1969. započeo je četverogodišnji studij u trajanju od osam semestara. Zbog potrebe za osnivanjem novog smjera prehrambene tehnologije, 1970. godine Visoka poljoprivredna škola mijenja naziv u Poljoprivredno-prehrambeno-tehnološki fakultet.

Fotogalerija

RAZDOBLJE OD OSNIVANJA DO 1975. GODINE RAZDOBLJE OD OSNIVANJA DO 1975. GODINE