Misija i vizija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kao i cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nalazi se u tranzicijskim procesima uključivanja u europske integracije što nameće zahtjeve međunarodne konkurentnosti i prilagodbu Europskom visokoobrazovnom prostoru (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). U takvom okruženju Fakultet je jasno definirao svoju viziju i misiju te sustavno provodi razvojnu strategiju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti. Temeljem toga želi se strateški pozicionirati kao jedinstvena sastavnica Sveučilišta u Osijeku i cijeloga Hrvatskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora te kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija. Definiranje kvalifikacija i kompetencija stručnjaka koje obrazujemo uz promicanje kulture kvalitete i uspostava sustava upravljanja kvalitetom predstavljaju važan prioritet Fakulteta.

Glavni programi i ciljevi za ostvarenje misije i vizije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek iskazani su u dokumentima:

  • Strategija razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za razdoblje od 2018./19. do 2022./23. (koja se nastavlja na Strategiju razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (bivši Poljoprivredni fakultet u Osijeku) za razdoblje od 2012. do 2017.)
  • Strateškog programa znanstvenih istraživanja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za razdoblje od 2014. do 2018.,
  • Strateški program znanstvenih istraživanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti za razdoblje od 2019. do 2023.